Elpriskollen

Vad kostar egentligen elen? Här kan du själv se hur mycket elpriset har gått upp och ned sedan början av 2021.


Elhandelsbolagen i Norden köper sin el på den nordiska elhandelsbörsen Nord Pool och vad det kostar beror på en mängd olika faktorer. Priserna där går upp och ner beroende på tillgång och efterfrågan. Om det är många som vill köpa och utbudet är lågt så stiger priserna. Om få vill köpa och utbudet är stort så går priserna ner. Det pris som elbolagen köper elen för vid ett givet tillfälle kallas för spotpris.

Elpriserna i Sverige och grannländerna är olika beroende på vilket elområde du befinner dig i. Sverige har fyra olika elområden, från SE1 i norr till SE4 i söder.

Förutom priserna i elområdena räknar Nord Pool också ut ett Systempris, ”SYS”, utifrån tillgången och efterfrågan i samtliga nordiska elområden. Systempriset fungerar som en indikator för den totala prisbilden för el i Norden (exklusive Island).

Tryck i kartan eller välj område i listan för att ändra områdes-vy i grafen under kartan. Tryck i grafen för att se priset en specifik timme.

Elpriserna

Elpriserna varierar över dygnet, med toppar som oftast inträffar på morgonen och tidig kväll.

Elpriset som en konsument betalar är inte bara är beroende av spotpriset på elmarknaden, det tillkommer också skatter och avgifter som påverkar det slutgiltiga priset en konsument betalar.

Därför ska priserna för att driva apparaterna ovan ses som en jämförelse mellan apparater, elområden och tidpunkt, snarare än ett exakt mått för den slutgiltiga kostnaden.


Elpriserna år för år

För att lättare se pristrenderna tittar vi här på ett sju dagars rullande medelvärde av dagssnittspriset. Tryck i grafen för att se priset en specifik dag.

Under vintern 2021 såg vi en markant ökning av elpriserna. Trenden har hållit i sig, och under 2022 har priserna varit forsatt höga.


Jämfört med genomsnittet 2016-2020

När priset på el var som högst under vintern 2021 kostade elen över 6 gånger det genomsnittliga priset, sett till Systempriset och sju dagars rullande medelvärde.

I SE4, södra Sverige, var priserna under en period 7,5 gånger det normala.

Trenden har fortsatt under 2022 och under sensommaren såg vi priser som låg 8 till 10 gånger det normala i de södra delarna av Sverige, sett till genomsnittet åren 2016-2020.


Elpriserna i olika områden

Sedan november 2011 är Sverige uppdelat i fyra elprisområden. Generellt sett är elen billigare i de norra elområdena, SE1 och SE2, och dyrare i de södra områdena SE3 och SE4.

Det beror delvis på att en stor andel av den svenska elen genereras av vattenkraft som är belägen i de norra delarna av landet, men också på att de södra delarna i större grad påverkas av priset på el på kontinenten.


Här är skatten lägre


I följande kommuner kan hushåll och företag inom tjänstesektorn få ett avdrag på 9,6 öre per kWh från elskatten:

  • Norrbottens län: samtliga kommuner

  • Västerbottens län: samtliga kommuner

  • Jämtlands län: samtliga kommuner

  • Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

  • Gävleborgs län: Ljusdal

  • Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa, Älvdalen

  • Värmlands län: Torsby

Källa: Skatteverket


Visa

RelateratOla Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 31 januari 2022


Uppdaterad: