Så många skulle rösta på samma parti i ett riksdagsval

Röstar man på samma parti i EU-valet som i ett riksdagsval? Vilka partier har flest – och färst – ”lojala” väljare? Välj ett parti och se hur deras väljare hade röstat i ett fiktivt riksdagsval idag.

Se alla valu-visualiseringar här

KD får stöd av M-väljare och MP får stöd av S

Var tredje väljare som röstade på Kristdemokraterna i Europaparlamentsvalet hade röstat på Moderaterna om det var val till riksdagen idag, enligt vallokalsundersökningen. Ett liknande mönster finns bland Miljöpartiets väljare, där var tredje uppger att de hade röstat på Socialdemokraterna om det vore val till riksdagen.

I grafiken ovan kan du se vad varje partis väljare angett att de skulle rösta på om det var riksdagsval idag.

Med 85% av rösterna räknade vägde vi om Valun mot det preliminära valresultatet efter klockan 23.15.

Om visualiseringen

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågorna ”Vilket parti röstade du på idag?” och ”Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?”. Vi redovisar här, parti för parti, vad respektive partis väljare angett att de skulle röstat på om det var riksdagsval idag. Eftersom det här är första gången de två frågorna ställs tillsammans så finns det ingen historik.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

Relaterat

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 juni 2024