Så tycker väljarna om EU

Hur stort stöd har EU, ”Swexit” eller ett ”Europas förenta stater”? Undersök själv och se vad partiernas väljare tycker.

I grafen ovan kan du se fördelningen av väljarnas åsikter från mer positiv till mer negativ. Välj fråga och filtrera sedan på vilket parti som väljarna röstat på och vilket år frågan ställdes.

Se alla valu-visualiseringar här

Något starkare stöd för EU bland väljarna

Stödet för Sveriges medlemskap i EU ökar något jämfört med förra EU-valet. Främst syns det hos Vänsterpartiets väljare, visar Vallokalsundersökningen.

Svagast stöd finns bland Sverigedemokraternas väljare, där lika många väljare vill lämna som att stanna.

Stödet för en utveckling mot en Europeisk förbundsstat är fortsatt svagt bland väljarna.

Med 85% av rösterna räknade vägde vi om Valun mot det preliminära valresultatet efter klockan 23.15.

Om visualiseringen

Frågorna som ställdes var ”Allmänt sett, vilken är din inställning till EU?”, ”Tycker du att Sverige ska gå ut ur EU eller förbli medlem i EU?” och ”Tycker du att det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater?”.

Välj ett parti, eller flera, för att se fördelningen av svar bland partiets väljare. Du kan också välja att se resultatet för alla som svarat med alternativet ”Alla”.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

Relaterat

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 juni 2024