Så röstade de olika väljargrupperna

Miljöpartiet ökar i de flesta väljargrupper samtidigt som Sverigedemokraterna tappar i flera. Här kan du själv utforska vilka partier som lockat förstagångsväljarna, kvinnorna, arbetarna och företagarna.

Se alla valu-visualiseringar här

Miljöpartiet ökar i många väljargrupper

Miljöpartiet får ökat stöd av nästan alla väljargrupper – förutom i åldersruppen 18-21. Där ökar istället Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kraftigt. Centern tappar i alla väljargrupper men mest av allt bland förstagångsväljare där partiet backar 11 procentenheter.

Med 85% av rösterna räknade vägde vi om Valun mot det preliminära valresultatet efter klockan 23.15.


Om visualiseringen

Varje person som deltar i vallokalsundersökningen får ange kön, ålder och yrkesgrupp. Om man inte har svarat så finns man inte med i uträkningen. I yrkesgruppen ”Tjänstemän” ingår svarsalternativen ”Tjänsteman”, ”Tjänsteman med arbetsledande funktion” och ”Tjänsteman med företags-/ verksamhetsledande funktion”. I gruppen ”Arbetare” ingår svarsalternativen ”Arbetare” och ”Arbetare med arbetsledande funktion”. Yrkesgrupperna ”Jordbrukare” och ”Företagare” är sammanslagna eftersom antalet jordbrukare är så få. Dessutom är en stor andel jordbrukare även företagare.

Observera att för partier med lågt väljarstöd och för grupper med lågt antal svarande är svaren som visas mer osäkra än för större grupper.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

Relaterat

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 juni 2024