Väljarnas viktigaste frågor

Vilka frågor har påverkat väljarna mest i valet av parti? Här jämför vi de ämnen som haft störst betydelse i de fem senaste valen. Tryck på ett årtal för att se förändringen.

Se alla valu-visualiseringar här

Freden i Europa och demokratin har blivit allt viktigare för väljarna jämfört med förra valet. Nytillkomna frågan om klimatet blir den tredje viktigaste frågan.

I grafiken ovan kan du jämföra hur frågans vikt har ändrats jämfört med valen år 2024, 2019, 2014, 2009 och 2004. Observera att de ämnen som hamnar bland topp åtta skiljer sig mellan de olika valen. I några fall har ämnet inte funnits med i tidigare undersökningar.

Med 85% av rösterna räknade vägde vi om Valun mot det preliminära valresultatet efter klockan 23.15.

Om visualiseringen

Deltagarna i SVT:s vallokalsundersökning har svarat på frågan ”Vilken betydelse har följande frågor för ditt val av parti idag i Europaparlamentsvalet?” Vi redovisar här andelen som angett att frågan har ”Mycket stor betydelse”. De övriga svarsalternativen var ”Ganska stor betydelse”, ”Varken stor eller liten betydelse”, ”Ganska liten betydelse” och ”Mycket liten betydelse”.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

Relaterat

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 juni 2024