Höger eller vänster? Så tycker väljarna

Hur placerar sig väljarna själva på den så kallade vänster-högerskalan? Välj ett parti för att se hur det förändrats sedan valet 2014.

Se alla valu-visualiseringar här

Jämfört med förra EU-valet placerar sig fler väljare till vänster. Sett till andelen per parti så syns detta främst hos Miljöpartiet och Centerpartiet – där andelen vänsterväljare stadigt ökat under flera val. Samtidigt betraktar sig fler av Sverigedemokraternas väljare som höger snarare än mitten.

Välj parti för att se hur väljarna har placerat sig på höger-vänsterskalan under de tre senaste EU-valen.

Med 85% av rösterna räknade vägde vi om Valun mot det preliminära valresultatet efter klockan 23.15.

Om visualiseringen

Väljarna fick svara på frågan: ”Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. Var skulle Du placera in Dig själv?” Alternativen är sedan: ”Klart till vänster”, ”Något till vänster”, ”Varken till vänster eller höger”, ”Något till höger” och ”Klart till höger”.

I grafiken ovan har vi slagit ihop de två olika alternativen till vänster i en kategori och alternativen till höger i en kategori.

Om vallokals­under­sökningen

Valu är Sveriges Televisons vallokalsundersökning som har gjorts för alla EU-val sedan 1995. Eftersom vissa partier tenderar att bli överrepresenterade och andra att bli underrepresenterade jämfört med valresultatet viktas siffrorna.

Syftet med Valu-redovisningen är att möjliggöra analyser av hur och varför väljare röstar som de gör. För ett fullständigt valresultat rekommenderar vi SVT:s resultatsida

Här kan du läsa mer om Valu.

Visa

Relaterat

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 juni 2024