Finns i sjön

Förekomster av olika fiskarter i över 17 500 svenska sjöar – från Gustav Vasas tid till i dag.


Vad finns (eller fanns) i sjön där du bor? Använd kartan eller sök på sjöns namn.

När du klickar i kartan visas den sjö som ligger närmast punkten som markerar sjön.

När du har valt en sjö visas information om den till höger i kartvyn. Där ser du vilka fiskar som hittats, uppdelat på år. En indikerar att fisken inplanterats. Tryck på för att återställa kartan om du går vilse.


Kartdata från OpenStreetMap bidragsgivare.

Informationen i kartan är helt baserad på databasen PIKE som samlar förekomsten av olika fiskar från flertalet källor. För att en fisk ska komma med i databasen krävs att någon har gjort en inventering eller ett provfiske i just den sjön. Det kan alltså finnas och ha funnits fisk i din sjö som inte är med i den här kartläggningen.
Källa och metod

Kartan bygger på PIKE, en databas över förekomst av sötvattenfisk i svenska sjöar som sammanställts vid Umeå Universitet.

De huvudsakliga källorna i databasen är:

  • Umeå universitets inventeringar

  • SLU Sötvattenslaboratoriet inventeringar

  • Länstyrelsers data 1970-tal och framåt, provfisken.

  • Kommuners data 1970-tal och framåt, provfisken.

  • Gustav Vasas fiskeregister 1550–1560. Förmodligen världens första storskaliga fiskinventering.

  • Fiskeriverket/Fiskeristyrelsen. Nationella inventeringar, 1890-tal, 1920-1940, 1994. Enkäter och intervjuer med lokala fiskeritjänstemän och fiskare.

  • Rotenonregistret 50-60-tal. Fiskgiftet rotenon användes för utrota fisk i tusentals sjöar. De fiskarter som flöt upp registrerades.

Den data som visas i den här tjänsten är ett urval ur PIKE, vi visar observationer gjorda från och med år 1523 och har filtrerat bort sjöar placerade helt utanför Sveriges gränser – samt observationer där väsentliga uppgifter saknas.

Sjöarna markeras med en punkt i kartan. I de fall vi har kunnat knyta sjöarna i PIKE till en sjö i SMHI:s vattenarkiv är punkten placerad i sjöns mitt, i annat fall är punkten placerad vid sjöns utlopp.

Vi har kopplat sjöarna till olika stora och små geografiska indelningar för att det ska gå att söka sig fram till rätt sjö i de fall flera sjöar delar namn. Bland de publicerade sjöarna finns till exempel 55 Storsjön och 98 Abbortjärnen.

Om sjöar ligger på landsgränsen kan punkten vara placerad i Norge eller Finland. Det beror på var sjöns utlopp eller mitt är.

Knapparna under kartan markerar var fisk av viss art funnits vid senaste observationen, detta betyder inte att fisken finns där i dag. Obeservationen kan mycket väl vara hundra år gammal.

Visa

Vill du se mer fisk-grejer? Tryck på bilderna nedan.

Martin Hedström

SVT Datajournalistik

Publicerad: 23 november 2021