Grupperna som vann EU-valet

Rösterna är räknade sedan länge och nu är också grupperna i EU-parlamentet klara. Vilka är vinnarna? Vilka grupper samarbetar? Och varifrån kommer alla ledamöter? Grotta ner dig i EU-parlamentet med oss.
Så gick det för de olika grupperna

Partierna i Europaparlamentet har delat in sig i olika ideologiska grupper för att kunna samarbeta och driva frågor gemensamt. Våra svenska partier finns i följade grupper:

är med iS&D

är med iGUE/NGL

är med iGRÖNA/EFA

+i RENEW EUROPE

ochär med iEPP

är med iECR
Välj en grupp för att få information om dem och för att se hur det gick för gruppen i valet. Du kan också använda pilarna för att byta grupp.

Välj en grupp
Slide 1 of 8
 • Vilka är ECR?

  Europeiska konservativa och reformister

  ECR är den tredje minsta gruppen. Från Sverige är Sverigedemokraterna medlem.

  Gruppens inflytade minskade med 15 platser. De håller 8,3% av mandaten och har representanter från 15 av de 28 länderna som är med i unionen. Jämfört med valet 2014 så finns gruppen representerad i 4 färre länder.

 • Vilka är EPP?

  Europeiska folkpartiets grupp (kristdemokrater)

  EPP är den största gruppen. Från Sverige är Moderaterna och Kristdemokraterna medlemmar. Från Danmark är Det Konservative Folkeparti medlem. Från Finland är Samlingspartiet medlem.

  Gruppens inflytade minskade med 34 platser. Det är den största tappet bland alla grupper. De håller 24,2% av mandaten och har representanter från 26 av de 28 länderna som är med i unionen. Jämfört med valet 2014 så finns gruppen representerad i 2 färre länder.

 • Vilka är Gröna/EFF?

  De gröna/Europeiska fria alliansen

  Gröna/EFF är den 4:e största gruppen. Från Sverige är Miljöpartiet de Gröna medlem. Från Danmark är Socialistisk Folkeparti medlem. Från Finland är Gröna förbundet medlem.

  Gruppens inflytade ökade med 22 platser. De håller 9,9% av mandaten och har representanter från 16 av de 28 länderna som är med i unionen. Jämfört med valet 2014 så finns gruppen representerad i 2 färre länder.

 • Vilka är GUE/NGL?

  Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

  GUE/NGL är den minsta gruppen. Från Sverige är Vänsterpartiet medlem. Från Danmark är "Enhedslisten, de Rød-Grønne" medlem. Från Finland är Vänsterförbundet medlem.

  Gruppens inflytade minskade med 11 plats. De håller 5,5% av mandaten och har representanter från 14 av de 28 länderna som är med i unionen. Gruppen finns representerad i lika många länder nu som föregående mandatperiod.

 • Vilka är ID?

  Identity and Democracy. f.d. ENF

  ID är den 5:e största gruppen. Från Danmark är Dansk Folkeparti medlem. Från Finland är Sannfinländarna medlem.

  Gruppens inflytade ökade med 37 platser. Det är den näst största ökningen bland alla grupper. De håller 9,7% av mandaten och har representanter från 9 av de 28 länderna som är med i unionen. Jämfört med valet 2014 så finns gruppen representerad i 1 fler länder.

 • Vilka är Grupplösa?

  Grupplösa är den näst minsta gruppen. Gruppen har inga nordiska medlemmar.

  Gruppens inflytade ökade med 37 platser. De håller 7,6% av mandaten och har representanter från 8 av de 28 länderna som är med i unionen. Gruppen finns representerad i lika många länder nu som föregående mandatperiod.

 • Vilka är Renew Europe?

  Renew Europe. f.d. ALDE

  Renew Europe är den tredje största gruppen. Från Sverige är Centerpartiet och Liberalerna medlemmar. Från Danmark är Det Radikale Venstre och Venstre medlemmar. Från Finland är Centern i Finland och Svenska folkpartiet medlemmar.

  Gruppens inflytade ökade med 39 platser. Det är den största ökningen bland alla grupper. De håller 14,4% av mandaten och har representanter från 22 av de 28 länderna som är med i unionen. Gruppen finns representerad i lika många länder nu som föregående mandatperiod.

 • Vilka är S&D?

  Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet

  S&D är den näst största gruppen. Från Sverige är Socialdemokraterna medlem. Från Danmark är Socialdemokratiet medlem. Från Finland är Finlands Socialdemokratiska Parti medlem.

  Gruppens inflytade minskade med 31 plats. Det är den näst största tappet bland alla grupper. De håller 20,5% av mandaten och har representanter från 26 av de 28 länderna som är med i unionen. Jämfört med valet 2014 så finns gruppen representerad i 2 färre länder.
Så röstar grupperna

Ledamöterna i Europaparlamentet är friare att rösta som de själva tycker jämfört med hur riksdagsledamöter i Sverige har det. Här visar vi hur hög enighet (hur stor andel av ledamöter i gruppen som röstar likadant) det är inom gruppen och hur ofta andra grupper röstar likadant som den valda gruppen.

Det är också stor skillnad mellan grupperna när det gäller hur ofta de röstar JA och NEJ eller lägger ner sin röst. De större grupperna röstar i mycket större andel JA till förslag än de mindre grupperna.

Välj en grupp
Slide 1 of 8
 • Hur röstar ECR?

  ECR varken lägger ner sin röst, röstar ja eller röstar nej på ett utmärkade sätt. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 84%.

  EPP är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 63% av fallen.

 • Hur röstar EPP?

  EPP varken lägger ner sin röst, röstar ja eller röstar nej på ett utmärkade sätt. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 95%.

  Renew Europe är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 92% av fallen.

 • Hur röstar Gröna/EFF?

  Gröna/EFF varken lägger ner sin röst, röstar ja eller röstar nej på ett utmärkade sätt. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 98%.

  S&D är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 82% av fallen.

 • Hur röstar GUE/NGL?

  GUE/NGL röstar NEJ i störst utsträckning av alla grupper. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 86%.

  Gröna/EFF är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 72% av fallen.

 • Hur röstar ID?

  ID röstar NEJ i näst störst utsträckning av alla grupper. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 77%.

  Grupplösa är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 70% av fallen.

 • Hur röstar Grupplösa?

  Grupplösa lägger ner sin röst i störst utsträckning av alla grupper. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 65%.

  ID är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 70% av fallen.

 • Hur röstar Renew Europe?

  Renew Europe röstar JA i näst störst utsträckning av alla grupper. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 95%.

  S&D är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 92% av fallen.

 • Hur röstar S&D?

  S&D röstar JA i störst utsträckning av alla grupper. Enigheten* i gruppen, att ledamöterna röstar likadant, är i genomsnitt 96%.

  Renew Europe är den grupp som ECR röstar mest lika som, de röstar lika i 92% av fallen.


Vilka samarbeten kan få majoritet?

Det kommer att krävas minst tre grupper som samarbetar för att få igenom en majoritet. Här tittar vi på de samarbeten som är tillräckligt stora för att ha en majortet och som under förra mandatperioden har visat sig rösta lika.

Välj en konstellation
Slide 1 of 10
 • Kan EPP, Renew Europe och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 68 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 86% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 1 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är M, KD, C, L och S.

  Konsensus i 86% av omröstningarna


 • Kan EPP, Gröna/EFF och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 34 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 73% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 2 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är M, KD, MP och S.

  Konsensus i 73% av omröstningarna


 • Kan ECR, EPP och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 22 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 56% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 3 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är SD, M, KD och S.

  Konsensus i 56% av omröstningarna


 • Kan Gröna/EFF, GUE/NGL, Renew Europe och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 1 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 55% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 4 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är MP, V, C, L och S.

  Konsensus i 55% av omröstningarna


 • Kan EPP, GUE/NGL och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 1 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 53% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 5 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är M, KD, V och S.

  Konsensus i 53% av omröstningarna


 • Kan EPP, Gröna/EFF, GUE/NGL och Renew Europe samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 29 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 50% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 6 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är M, KD, MP, V, C och L.

  Konsensus i 50% av omröstningarna


 • Kan ECR, Gröna/EFF, Renew Europe och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 22 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 44% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 7 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är SD, MP, C, L och S.

  Konsensus i 44% av omröstningarna


 • Kan ECR, EPP, Gröna/EFF och Renew Europe samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 50 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 44% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 8 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är SD, M, KD, MP, C och L.

  Konsensus i 44% av omröstningarna


 • Kan EPP, Grupplösa och S&D samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 17 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 34% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 9 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är M, KD och S.

  Konsensus i 34% av omröstningarna


 • Kan ECR, EPP, GUE/NGL och Renew Europe samarbeta?

  Tillsammans bildar konstellationen en majoritet med marginal på 17 mandat. Under perioden 2014 till 2019 så röstade grupperna likadant i 30% av omröstningarna.

  Detta ger dem plats 10 på hur ofta de lyckats komma överens av de konstellationer som bildar egen majoritet.

  De svenska partier som är med i den möjliga konstellationen är SD, M, KD, V, C och L.

  Konsensus i 30% av omröstningarnaKälla och metod

Nya grupper

För att kunna göra analysen kring hur partierna sammarbetar har de nya grupperna länkats till grupper som fanns under förra mandatperioden. Renew Europe har länkats till ALDE. Gruppen ID har länkats till ENF.

Vilka är grupperna?

Valresultaten för valet 2019 jämförs med avgående sammansättning av ledamöter. Grupptillhörigheter och resultat kommer från valresult från Europeiska valresultat 2019 - Europaparlamentet

Hur röstar grupperna?

Omröstningsresultat är sammanställda från Protokoll Plenum - Europaparlamentet

Hur grupperna röstat är utifrån hur majoriteten i gruppen har röstat. Så om en majortet av gruppmedlemmarna röstat för en fråga räknas det som gruppen röstade för den frågan. Enigheten i gruppen räknas ut ifrån hur stor andel som röstade som gruppen. Den totala enigheten är medelvärdet för enigheten sett över alla frågor.

Jämförelsen mellan grupperna sker genom att titta på i varje fråga huruvida grupperna röstade likadant, dvs JA, NEJ eller NEDLAGD RÖST.

Vilka samarbeten kan rösta igenom lagar?

För alla möjliga konstellationer som bildar egen majoritet (alltså inga konstellationer där de finns grupper vars mandat inte behövs för att få majoritet) har enigheten i konstellationen räknats ut. Enigheten i konstellationen räknas ut utifrån att alla grupper har röstat likadant (JA / NEJ / NEDLAGD RÖST).


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

Helena Bengtsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 2 juli 2019