Grupperna som vann EU-valet

Rösterna är räknade sedan länge och nu är också grupperna i EU-parlamentet klara. Vilka är vinnarna? Vilka grupper samarbetar? Och varifrån kommer alla ledamöter? Grotta ner dig i EU-parlamentet med oss.
Så gick det för de olika grupperna

Partierna i Europaparlamentet har delat in sig i olika ideologiska grupper för att kunna samarbeta och driva frågor gemensamt. Våra svenska partier finns i följade grupper:

är med iS&D

är med iGUE/NGL

är med iGRÖNA/EFA

+i RENEW EUROPE

ochär med iEPP

är med iECR
Välj en grupp för att få information om dem och för att se hur det gick för gruppen i valet. Du kan också använda pilarna för att byta grupp.

Välj en gruppSå röstar grupperna

Ledamöterna i Europaparlamentet är friare att rösta som de själva tycker jämfört med hur riksdagsledamöter i Sverige har det. Här visar vi hur hög enighet (hur stor andel av ledamöter i gruppen som röstar likadant) det är inom gruppen och hur ofta andra grupper röstar likadant som den valda gruppen.

Det är också stor skillnad mellan grupperna när det gäller hur ofta de röstar JA och NEJ eller lägger ner sin röst. De större grupperna röstar i mycket större andel JA till förslag än de mindre grupperna.

Välj en grupp

Vilka samarbeten kan få majoritet?

Det kommer att krävas minst tre grupper som samarbetar för att få igenom en majoritet. Här tittar vi på de samarbeten som är tillräckligt stora för att ha en majortet och som under förra mandatperioden har visat sig rösta lika.

Välj en konstellation

Källa och metod

Nya grupper

För att kunna göra analysen kring hur partierna sammarbetar har de nya grupperna länkats till grupper som fanns under förra mandatperioden. Renew Europe har länkats till ALDE. Gruppen ID har länkats till ENF.

Vilka är grupperna?

Valresultaten för valet 2019 jämförs med avgående sammansättning av ledamöter. Grupptillhörigheter och resultat kommer från valresult från Europeiska valresultat 2019 - Europaparlamentet

Hur röstar grupperna?

Omröstningsresultat är sammanställda från Protokoll Plenum - Europaparlamentet

Hur grupperna röstat är utifrån hur majoriteten i gruppen har röstat. Så om en majortet av gruppmedlemmarna röstat för en fråga räknas det som gruppen röstade för den frågan. Enigheten i gruppen räknas ut ifrån hur stor andel som röstade som gruppen. Den totala enigheten är medelvärdet för enigheten sett över alla frågor.

Jämförelsen mellan grupperna sker genom att titta på i varje fråga huruvida grupperna röstade likadant, dvs JA, NEJ eller NEDLAGD RÖST.

Vilka samarbeten kan rösta igenom lagar?

För alla möjliga konstellationer som bildar egen majoritet (alltså inga konstellationer där de finns grupper vars mandat inte behövs för att få majoritet) har enigheten i konstellationen räknats ut. Enigheten i konstellationen räknas ut utifrån att alla grupper har röstat likadant (JA / NEJ / NEDLAGD RÖST).


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

Helena Bengtsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 2 juli 2019