Så blir kommunernas ekonomi 2024

SVT har frågat landets kommuner om hur de ser på ekonomin och eventuella besparingar inför 2024.


Två tredjedelar av de kommuner som svarade på enkäten kommer att göra besparingar under nästa år.


Flest svarar att de sannolikt kommer ske inom äldreomsorgen och skola och utbildning.

Så många kommuner ska spara 2024


Av de 215 kommuner som svarade på enkäten svarar 68 procent att de kommer genomföra besparingar 2024.

Här sparar kommunerna


Av de 215 kommunerna svarade 171 ”Ja” eller ”Oklart” på frågan om de skulle genomföra besparingar 2024.

Här är vad de kommunerna angav att de sannolikt skulle spara in på.Se hur din kommun har svarat på SVT:s enkät

Relaterat

Martin HedströmDatajournalist

Ola HjalmarssonDatajournalist

Aris VelizelosResearch

SVT Datajournalistik

Publicerad: 21 december 2023