Så annonserar partierna på facebook

De politiska partierna annonserar för fullt på bland annat Facebook för att vinna din röst inför EU-valet. Men budskapet är olika beroende på vem det är som är mottagare. Vi har kartlagt de sittande nio partiernas facebookannonser inför valet, för att se vilka målgrupper som får ta del av dem.

Vill du se annonserna?


Vi ska titta närmare på annonser av politisk karaktär som publicerats på Facebook sedan riksdagsvalet 2018 fram till den 17 maj i år. Totalt handlar det om ungefär 4000 annonser. Varje i grafiken är en annons och färgerna speglar vilket parti som står bakom.


När man köper annonser på Facebook har man möjligheten att visa dem för en viss målgrupp, utifrån till exempel kön och ålder.

Längst till vänster i grafen finns annonser som visas i huvudsak för män och längst till höger har vi annonser som visas för kvinnor.

Högt upp i grafen har vi äldre personer och långt ner har vi yngre.


Region Gotland

Vi kan filtrera annonserna på olika sätt, nu ser vi till exempel bara de annonser som visas för de som bor på Gotland.

Här finns ungefär 250 annonser och en ganska stor spridning på målgruppen.

Märkte du förresten att korset i bilden rörde på sig när vi gick över till Gotland? Det flyttade sig lite uppåt och till höger. Det betyder att de annonser som visas på Gotland har haft en publik som är lite äldre och en större andel kvinnor.

Nu går vi vidare och tittar på de olika partiernas annonser.


Yngsta målgruppen och få annonser

Feministiskt initiativ är det parti vars målgrupp har den yngsta medelåldern, runt 35 år. De har publicerat lägst antal annonser under perioden.

Det är en stor spridning på målgruppen, men eftersom det är ett så litet antal annonser så är mönstret inte lika tydligt som vi kommer se för andra partier.

Medelpunkten för Feministiskt initiativs målgrupp är 58% kvinnor och 35 år, FI står för 2% av det totala antalet annonser.


Äldsta målgruppen

Många av Kristdemokraternas annonser är ganska samlande.

Det ser ut som unga män (ner till vänster i grafen) får färre annonser än äldre män och yngre kvinnor.

Medelpunkten för Kristdemokraternas målgrupp är 57% män och 48 år, KD står för 17% av det totala antalet annonser.


Lägsta andelen kvinnor

Moderaternas annonsering är relativt lik KD:s. Bägge satsar i hög grad på män i 40-årsåldern och har relativt många annonser.

Det ser ut som att Moderaterna är än mer samlade i sin annonsering och de når fler yngre män än KD.

Medelpunkten för Moderaternas målgrupp är 62% män och 46 år, M står för 17% av det totala antalet annonser.


Kvinnor och yngre

Mönstret för Vänsterpartiet skiljer sig från Moderaterna.

Det är ganska stor spridning på ålder och ute till höger ser man att V har ett antal annonser som endast har visats för kvinnor i olika åldrar.

Medelpunkten för Vänsterpartiets målgrupp är 56% kvinnor och 40 år, V står för 7% av det totala antalet annonser.


Kvinnor och yngre

Miljöpartiets målgrupp är ganska lik Vänsterpartiets.

MP är det parti vars annonser visas för den högsta andelen kvinnor. Annonserna ser ut att ligga glesare jämfört med V.

Medelpunkten för Miljöpartiets målgrupp är 60% kvinnor och 39 år, MP står för 5% av det totala antalet annonser.


Störst spridning mellan könen

Mönstret för Socialdemokraterna skiljer sig från de partier vi redan tittat på. Förutom klumpen i mitten sprider sig annonserna längs med varsin sida vilket skulle kunna förklaras av att de köpt fler annonser som visas endast för män eller för kvinnor och färre annonser som visas för båda könen.

Det behöver dock inte betyda att det är olika budskap i annonserna.

Medelpunkten för Socialdemokraternas målgrupp är 51% kvinnor och 45 år, S står för 14% av det totala antalet annonser.


Riktning mot yngre kvinnor, flest annonser

Centerpartiet har en av de yngsta målgrupperna. De ser ut att satsa dels på yngre män men också annonser som visas endast för kvinnor.

Medelpunkten för Centerpartiets målgrupp är 50% män och 40 år, C står för 21% av det totala antalet annonser.


Liten spridning, få annonser som visas endast för kvinnor

Sverigedemokraterna annonser når i större utsträckning män och deras annonser är ganska samlade. De andra partierna har i större grad haft annonser som visats för endast män eller endast kvinnor.

Medelpunkten för Sverigedemokraternas målgrupp är 58% män och 44 år, SD står för 5% av det totala antalet annonser.


Stor spridning i åldrarna

Liberalernas annonser är ganska spridda med en viss övervikt mot män och yngre.

Medelpunkten för Liberalernas målgrupp är 55% män och 38 år, L står för 11% av det totala antalet annonser.
Utforska själv

Här får du utforska materialet själv. Prickarna i grafen går att klicka på, gör man det visas annonsen upp nedanför grafen tillsammans med de tre som ligger närmast. Du kan filtrera vilka annonser som visas upp i grafen på parti, publiceringsdatum och region.

Publiceringsdatum


Län / Region


Välj...


Alla partier, Hela sverige 1435 annonser
2019-01-05 till 2019-05-12 - Tryck på prick för att läsa annonsenDen annons du tryckt på är den som ligger längst upp till vänster. De grå rutorna i annonsen ger dig mer information, med start uppifrån till vänster är rutorna: Sidan som betalat för annonsen, partikategorisering, andel kvinnor, andel män, uppskattad medelålder, kostnad och publiceringsdatum.

Pratbubblan med tre punkterna innehåller de första raderna i annonstexten och kan fällas ut om du trycker på den.


Källa och metod

Uppgifterna kommer från Facebook Ad Library

I Facebooks annonsbibliotek visas statistik för annonsen uppdelat på ålder och kön. Man kan också utläsa hur många gånger en annnons har visat för de olika grupperna.

Vi har valt att räkna ut en genomsnittlig åldern för varje annons.

När det gäller kön finns en relativt stor andel där Facebook uppger att kön är okänt, därför är inte alltid summan av män och kvinnor 100%.

Datainsamlingen gjordes den 17:e och 18:e maj 2019. Insamlingen är utförd genom sökningar i Facebooks annonsbibliotek. Sökningen har gjorts med partiernas namn och namnen på partiernas tio högst placerade kandidater. Annonserna har sedan kategoriserats till ett parti utifrån vilken sida som betalat för annonsen.


Visa

Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

Linda Larsson Kakuli

SVT Datajournalistik

Publicerad: 23 maj 2019