Regnligan 2023

Platserna i Sverige där det har


regnat mest i sommarTopplistan


Här är de 20 mätstationer där det har regnat mest (i millimeter) sett till den sammanlagda nederbörden från vecka 26 till och med den aktuella veckan.Regnet i hela sverige


Här ser du en annan vy över regnet, den här gången med alla mätstationer som är med i i vår regnliga. Varje prick är en mätstation och den färgade ytan kring pricken representerar det område där den aktuella stationen är den närmaste.

Ju mörkare blå färg, desto mer regn har det fallit vid stationen. Även här räknar vi den kumulativa, alltså sammanlagda, nederbörden i mm under tidsperioden fram till och med den aktuella veckan.

Tryck i kartan för att se hur mycket regn som fallit vid en specifik station.


Metod och källa

Regnligan uppdateras en gång i veckan, på måndagar.

Eftersom det på vissa stationer är viss fördröjning i rapporteringen kan resultatet komma att ändras allteftersom det kommer in mer data.

All data kommer från SMHI.

I urvalet har vi bara med stationer som har nederbördsdata för alla veckor vi tittar på under det aktuella året. Det kan innebära att vissa stationer finns med vissa år, men inte andra.

Endast kontrollerade och godkända observationer från SMHI räknas med.

Visa

Relaterat

Ola HjalmarssonDatajournalist

Martin HedströmDatajournalist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 3 juli 2023