Rita själv: Hur många sökte asyl i Sverige


Foto: Drago Prvulovic/TT


År 2015 sökte över 162 000 personer asyl i Sverige. Majoriteten av dem flydde det pågående kriget i Syrien. Men antalet asylsökande i Sverige har varierat väldigt det senaste decenniet.


Hur tror du att antalet asylsökande har utvecklats mellan år 2009 och 2018? Rita själv och se om du kan pricka in rätt kurva.

Tryck på knappen och rita sedan färdigt linjen


Totalt antal asylsökande år 2009–2018

Källa: Migrationsverket

Tusental personerMigrationsverkets handläggningstider ökade från genomsnittliga 130 dagar år 2010 till 507 dagar år 2018. Långt ifrån alla som sökt asyl får det.


Hur tror du att andelen asylansökningar som fick bifall utvecklade sig under åren 2009–2018?


Andel asylansökningar som fick bifall år 2010–2018

Källa: Migrationsverket
Många som söker asyl i Sverige lämnar sin familj i hemlandet när de flyr - för att sedan försöka återförenas här. Nu ska vi titta på hur många som har fått uppehållstillstånd genom så kallad anknytning, alltså att de är anhöriga till en person som redan sökt asyl i Sverige och fått uppehållstillstånd. Här visas endast de som fått förstagångstillstånd - inte förlängingstillstånd.

Hur många personer tror du har fått anknytningstillstånd i Sverige de senaste 10 åren?


Antal som fått förstagångstillstånd genom anknytning 2009–2018

Källa: Migrationsverket

Se mer från SVT Datajournalistik


SVT Datajournalistik

Publicerad: 15 oktober 2019

Uppdaterad: 25 oktober 2019