Så ofta är det över 30°

Sommaren 2020 som helhet har varit relativt sval med några få undantag som 34 grader i Skellefteå den 25 juni.


Men hur har det sett ut historiskt?


Vi har räknat ihop de dagar då SMHI:s väderstationer har rapporterat temperaturer på över 30 grader under de senaste 50 åren.


Vi har räknat ihop de tillfällen då SMHI:s aktiva väderstationer, vid varje givet år, noterat temperaturer på över 30°. Vi har inte tagit hänsyn till att antalet väderstationer i dag är inte detsamma som 1969. Källa: SMHI


Antalet mätstationer har ökat kraftigt

Runt omkring i landet har SMHI mätstationer för meterologiska observationer. Dessa var från början manuella stationer där man gjorde observartioner var tredje timme. I mitten av 1990-talet storsatsade SMHI på automatstationer och dessa har sedan dess gradvis vuxit i antal.
Så ofta är det över 30° i ditt län

Välj län i menyn nedan och se hur det har sett ut hos dig – och i övriga län. Dra i reglaget för att välja år.


Välj...

1969


Kartdata från OpenStreetMap

Vi har räknat ihop de dagar då SMHI:s väderstationer, vid varje givet år, noterat temperaturer på över 30° i respektive län.

Martin Hedström

Rickard Andersson

SVT Datajournalistik


Se mer från SVT Datajournalistik

Foto: TT, Källa: SMHI

Publicerad: 15 september 2019. Uppdaterad: 17 september 2019.


☀️