Antal dödsskjutningar


Skjutningar i Sverige år för år

Här kan du se var och när det har skjutits – och följa utvecklingen år för år. Hur ser det ut där du bor?

Klicka i kartan för att se detaljer om respektive skjutning. Vi visar skjutningar från 1 januari 2018 till nutid, sidan uppdateras med officiella siffror två gånger i månaden när polisen släpper sitt material. Däremellan skriver vi in de skjutningar vi får kännedom om på andra sätt. De som vi skriver in manuellt markeras med en stjärna. Du kan välja en specifik tidsperiod att titta på genom att dra i tids-reglaget.

Du kan själv välja vilket geografisk område du vill se skjutningar i – regioner, kommuner eller polisens särskilt utsatta områden. Du kan också rita ditt eget område med hjälp av knappen rita. Under kartan finns en tabell som återspeglar de skjutningar som syns i kartbilden. Där kan du i flera fall också hitta en länk-symbol som leder dig till en artikel om händelsen.

Tryck på den lilla sverigekartan för att återställa visualiseringen om du tappar bort dig.


Kartdata från OpenStreetMap bidragsgivare.


Skjutningar år för år – klicka på en stapel för att se fördelning per månad


Andelen skjutningar som resulterat i att någon har skadats eller dödats.

 Skadade  Dödade

Antal personer som vårdats för eller dött av skottskador vållat av annan

 Dödade  Vårdade

  Källa: Patientregistret vid Socialstyrelsen. Antalet individer per år som vårdats på sjukhus eller i specialiserad öppenvård till följd av övergrepp genom skott från skjutvapen, och som inte avlidit under vårdtiden. * Uppgifter om antalet individer i specialiserad öppenvård före 2008 ingår inte på grund av osäker datakvalitet.

  Källa: Rättsmedicinalverket. Antal dödsfall per år där rättsläkare bedömt att dödssättet var avsiktligt vållat av annan person genom skjutvapenvåld. Året baseras på datumet då ärendet inkom, dödsfallet kan ha inträffat tidigare.

Denna statistik skiljer sig något från polisens egna, vilket det kan finnas flera orsaker till.

Mellan åren 2002 och 2022 har det i genomsnitt skett 98 fall av dödligt våld per år. Enligt statistik från Brå kan vi se att antalet ökat de senare åren.


Källa: Brå:s statistik över konstaterade fall av dödligt våld 2022

Senaste händelsen i vår databas är från .

Ser du något som inte stämmer? Mejla datajournalistik@svt.se


Så har vi räknat

Vi utgår från polisens uppgifter över antal skjutningar som släpps två gånger i månaden. Vi använder de koordinater polisen bistår oss med för att placera in skjutningen i olika geografiska områden, såsom kommuner eller särskilt utsatta områden. Koordinaterna är avrundade från polisens sida för att inte vara utpekande, vissa punkter har vi flyttat runt en aning för att de inte ska hamna direkt ovanpå varandra. Prickarna i kartan visar alltså inte den exakta positionen för skjutningen, men en ungefärlig.

Mellan uttagen vi gör från polisen skriver vi manuellt in skjutningar som vi får kännedom av på andra sätt. De verifieras sedan när vi får nästa datafil från polisen.

Vissa skjutningar saknar eller har felaktiga koordinater. I dessa fall har vi placerat skjutningen geografiskt utifrån medieuppgifter.

Ett fåtal skjutningar går inte att placera ut på kartan, det saknas koordinater och vi hittar ingen medierapportering som stödjer skjutningen. Dessa har vi inte tagit med.

Alla skjutningar är inte med i polisens material. Det inkluderar till exempel inte skjutningar gjorda av polis eller jägare samt vådaskott och självmord.

Polisens sammanställning påbörjades i slutet av 2016 men materialets kvalité bedöms inte vara tillräckligt hög förrän från år 2018, detta enligt Lars Öjelind, före detta poliskommissarie. Därför är bara skjutningar som skett år 2018 eller senare med i statistiken här.

Visa

SVT Datajournalistik

Publicerad: 9 december 2022

Uppdaterad: 25 maj 2023

Se mer från SVT Datajournalistik