Laddar...

Kartdata från OpenStreetMap


14 oktober 2021.

En man ligger skottskadad på marken intill Fröslundaskolan i Eskilstuna.

Abdullahi som då går i andra klass blir vittne till skjutningen.


Laddar...


Eskilstuna

Fröslundaskolan i Eskilstuna, där Abdullahi går, har haft sex skjutningar i sin absoluta närhet de senaste tre åren.


Gängskjutningarna har länge varit en av de största frågorna i samhällsdebatten. Ett mått på omfattningen är antalet skjutningar nära grundskolor – ett fenomen som ofta får effekter långt utanför de kriminella kretsarna.

– När skjutningarna blir fler kommer det också närmare skolan. Det är en naturlig effekt. De unga känner till miljön och vet var man kan gömma vapen eller hur man snabbast flyr från platsen. Det är deras hemmaplan, säger Sven Granath, kriminolog vid Polismyndigheten.

Sven Granath, kriminolog.


SVT:s kartläggning visar att 16 procent av Sveriges grundskolelever – 196 000 barn – går på en skola där det skett en eller flera skjutningar inom 500 meters radie de senaste tre åren.

I storstäderna Stockholm och Malmö är andelen betydligt större: närmare 50 procent. Värst är det områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta.

De flesta skjutningarna i SVT:s kartläggning sker utanför skoltid. Kriminologen Sven Granath betonar att många barn ändå påverkas av våldet.

– Det är ett problem att det skjuts överhuvudtaget och att man kan se platserna för våldet så nära. Det skapar en väldig otrygghet. Det kan också ge en känsla av orättvisa, för det här är elever som kanske ser skjutningar oftare än andra i sin vardag, säger han.49 skjutningar har skett runt skolorna i Järvaområdet i västra Stockholm, som under de senaste åren varit centrum för flera blodiga gängkonflikter. I år har skjutningarna i området blivit färre medan uppgörelserna ökat på andra platser.

Laddar...


Stockholm

I närheten av Knutbyskolan i Rinkeby i Järvaområdet, där Keynaan går, har det skett fem skjutningar.


Ett exempel är Eskilstuna som haft 37 skjutningar i närheten av grundskolor. I Uppsala har flera av skjutningarna kommit riktigt nära, som i april i år.

Då avlossades flera skott vid Stordammens skola, samtidigt som barnen befann sig på skolgården. Utanför skolan låg måltavlan – en man som hade skjutits i båda benen. Skolpersonal ringde efter ambulans och såg till att barnen fördes in i skolans lokaler.

Laddar...


Uppsala

På Stordammens skola i Uppsala har skjutningarna kommit riktigt nära.


Forskning från USA och Mexiko visar att gängvåld kan påverka barns framtidsutsikter – studieresultaten försämras och de får svårare att koncentrera sig på skolarbetet.

Även svenska barns skolgång kan bli lidande, menar Jonas Lindbäck, doktor i barn- och ungdomsvetenskap, som studerat ungdomars skolvardag i stigmatiserade områden i Göteborg.

Jonas Lindbäck, forskare. Foto: Privat
Jonas Lindbäck, forskare. Foto: Privat

– Många av barnen jag träffade hade svårare att fokusera när en skjutning skett i området. Andra beskrev hur händelserna fungerade som en sporre att satsa ännu hårdare på skolarbetet. Om man inte pluggar riskerar man att hamna på ”gatan” – ett liv som de allra flesta beskriver som en återvändsgränd.Kolla själv – så ser det ut i din kommun

Här har vi samlat alla de skolor i undersökningen som haft skjutningar inom 500 meter. Klicka på en skola för att se den på kartan. Du kan välja att se en lista över de skolor som haft fem eller fler skjutningar eller en lista över de skolor i respektive kommun som haft en eller fler skjutningar.


Kartdata från OpenStreetMapMetod och källor

Grundkälla för skjutningarna är polisens statistik och gäller till och med sista oktober 2022 och tre år bakåt.

Grundkälla för skolorna är Skolverkets fil över grundskolor för läsåret 2021/2022.

Infostat har samkört koordinaterna för skolor och skjutningar för att få fram ett material som visar vilka skolor som ligger inom 500 meter från en skjutning. Eftersom polisen inte vill släppa de exakta koordinaterna för skjutningar så kan det finnas en diff på 100 meter. En skjutning som skett 450 meter från en skola kan alltså i polisens material hamna 550 meter bort i stället vilket innebär att den inte syns här – och vice versa.

På grund av att polisen inte lämnar ut fullständiga koordinater så finns det exempel där flera olika skjutningar hamnar på samma exakt samma plats geografiskt – i de fallen har vi spridit ut dem något i kartan så att alla ska synas.

Vi har också slagit ihop alla skolor från Skolverket som har exakt samma koordinater för att få fram en skolenhet istället för till exempel Tyresö skola F-3, Tyresö skola 4-6 osv.

En skjutning vi visar här kan ligga i närheten av fler än en skola – det går alltså inte att räkna ihop antalet skjutningar i listan för att få en totalsumma för en kommun. Ett exempel är Ale kommun. Där har det skett en skjutning men den skedde nära två skolor och i listan är samma skjutning alltså med två gånger. Utgångspunkten för vår kartläggning är alltså hur många skolor som ligger nära platser där det skjutits.

Vissa skolor kan ha stängt ner sedan läsåret 2021/2022 men syns fortfarande i tjänsten eftersom de finns med i Skolverkets fil. Två exempel på det är Kunskapsljuset i Norrköping och Primaskolan i Farsta.


Visa

Relaterat


Ida PerssonReporter

Oskar JönssonReporter

Martin HedströmDatajournalist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 28 november 2022