Social distansering


- hur fungerar det?

Det pratas mycket om social distansering nu. Vi ska dra ner på våra kontakter med andra människor och hålla avstånd till varandra för att bromsa takten på smittspridningen av coronaviruset i Sverige.

I den här artikeln går vi igenom olika simuleringar för att titta på hur en påhittad smittspridning skulle kunna påverkas av just social distansering.


Hur stor är en umgängeskrets?

Vi börjar med att titta på hur många hur många personer som kan tänkas ingå i en umgängeskrets. Eftersom det inte är riktiga personer som är med i simuleringen kommer vi istället prata om pluppar. En plupp är som en människa, fast enklare.


Här är en plupp

Vi ska se hur många andra pluppar den träffar eller kommer i indirekt kontakt med. Och vi ska se hur det förändras om vi låter pluppen utöva social distansering.


Plupp har en familj

Vi bestämmer att pluppen har två barn och en partner, i det här nätverket är det alltså fyra pluppar.


Några vänner och kollegor

Förutom familjen träffar pluppen ett par kollegor och vänner varje dag. Nu är det 10 stycken i nätverket.


Plupps vänner och familjs vänner och familjer

Plupps vänner och familj har egna familjer och vänner - tillsammans blir nätverket 60 pluppar stort.

Vissa har fler kontakter än andra, det finns till exempel en kollega här som varje dag träffar 10 andra pluppar, kanske jobbar den pluppen med många kundbesök?


Och de plupparna träffar i sin tur pluppar

Nu är det plötsligt 360 pluppar - alltså 300 fler än i förra bilden.


Och de plupparna träffar i sin tur ännu fler pluppar...

Och nu är de 2160. Så här kan man fortsätta i all evighet tills man kopplat ihop alla pluppar i hela Sverige - men det ska vi inte göra utan vi stannar här - fyra steg ifrån Plupp.


Tre pluppar från Plupp

Vi backar tillbaka till hur nätverket ser ut med pluppens vänner och deras vänner. De är alltså 360 stycken.

Nu ska vi se vad som händer om vi utövar social distansering - och minskar antalet andra pluppar de träffar.


Plupp jobbar hemifrån?

Nu försvann plupps tre kollegor från nätverket och därmed försvinner också kollegornas vänner från plupps indirekta nätverk. Totalt försvann 165 pluppar.


Plupp väljer bort några vänner

Nu försvann två av pluppens vänner från nätverket och därmed också deras kontakter.


Och alla de andra plupparna gör samma sak

Så här blir det om plupparna som är kvar också kör social distansering och begränsar sina kontakter till ungefär fyra pluppar var. Kvar blir bara 69 pluppar.


Social distansering, fyra steg ifrån plupp

Om alla i plupps nätverk distanserar sig socialt så blir det 213 pluppar jämfört med 2160 pluppar som det blev som mest när vi stannade. Kontentan är alltså att om plupp och alla i fyra led från plupp distanserar sig på samma sätt så blir det 213 kvar - istället för 2160 pluppar. Vi kikar en sista gång på hur många pluppar det hade blivit utan social distansering - bläddra ner lite till.


Utan social distansering

Visuellt blir det väldigt tydligt hur många fler pluppar som påverkas här - om varken plupp eller någon annan i hens nätverk utövar social distansering.


Hur påverkas spridningen av större avstånd?


Nu ska vi testa ett par simuleringar där ett plupp-virus sprider sig mellan pluppar. Vi kollar hur fort det går att sprida ett påhittat virus om plupparna står nära eller långt ifrån varandra.

Som vi såg innan så handlar det mycket om antalet pluppar man träffar, och inte bara hur långt avstånd man håller från varandra. I vår simulering får vi försöka föreställa oss att plupparna som är nära varandra fysiskt är nära varandra socialt.

Det är som sagt simuleringar, vilket betyder att resultaten kan bli olika varje gång, så prova tryck på de lila knapparna flera gånger.

Och en sak till, dessa simuleringar gäller alltså bara våra pluppar när de är utspridda över en platt yta. När man försöker förutsäga spridningen i ett riktigt samhälle, och människor istället för pluppar, tar man hänsyn till andra saker såsom var de bor, att sociala kontakter ofta sker i kluster och andra komplicerande faktorer.

Här är plupparna nära varandra

Provade du trycka på knappen? Ser du att kurvan går brant upp och brant ner? Så ser det ut när spridningen går fort.


Nu ska vi titta hur det ser ut när de står längre ifrån varandra.


Här är plupparna längre ifrån varandra

Ser du att det gick långsammare? Kurvan blev också mer tillplattad, det var färre som fick pluppviruset samtidigt.


Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Oskar Nyqvist

SVT Datajournalistik

Publicerad: 28 mars 2020