SVT:s Robot har gått igenom 20 års anföranden:


Det här pratar man om i riksdagen

Vi ville veta vad det pratas om i riksdagen, om det har förändrats över tid och vilka partier som pratar om vad. De senaste 20 åren har det förts fram 370 000 anföranden och sammanlagt har det sagts ungefär 100 miljoner ord. Det orkar ju ingen människa läsa igenom och analysera. Men kanske en robot kan?

Sagt och gjort – vi byggde en robot (som vi kallar just Robot) som har gått igenom och grupperat ihop alla ord som sagts i riksdagen de senaste tjugo åren. I den här artikeln ska vi titta på vad Robot kom fram till.

Vill du utforska materialet själv i stället? Tryck på Utforska själv knappen för att gå direkt dit.

Du kan läsa mer om hur Robot fungerar i metoddelen i slutet av artikeln.


Vad man pratar om

Här har Robot hittat ett antal ämnen som den tycker diskuterats i riksdagen. Ett ämne är alltså, enligt Robot, en samling ord som återfinns i samma anförande.

Tidsperioden som anges är 2021/2022 eftersom den utgår från riksdagens verksamhetsår som är från september till september (fram till och med 2003 gjorde man dock sommaruppehåll i verksamhetsåret).

Just nu har vi markerat (med prickar runt cirkeln) det ämne som har utsläpp – energi som de viktigaste orden.

Robot har också samlat de mest förekommande orden inom ämnet nedanför cirklarna. Ju längre grön linje under ordet – desto oftare har det sagts. Robot har egentligen ingen aning om vad orden betyder, den räknar bara på antalet ord. Men vi människor kan däremot se att det här ämnet verkar handla om energipolitik.

Låt oss titta på ett annat ämne 👇


Söka och situation

Här ser vi att Robot har identfierat helt andra ord som är viktiga för det här ämnet, där de två vanligaste orden är söka och situation. Genom att titta på listan med ord nedanför cirklarna kan vi anta att det handlar om flyktingpolitik.


Jobb och arbetsmarknad

Här är yttligare ett ämne enligt Robot, som verkar handla om arbetsmarknaden.

De första orden som radas upp, jobb och arbetsmarknad, är viktigare för ämnet än de mot slutet, anställa och anställd .


Jobb och arbetsmarknad – popularitet år 2011/2012

Nu tittar vi på hur populärt ämnet har varit i riksdagen över tid. Grafen nedanför bubblorna visar hur stor andel av anföranden i riksdagen som Robot säger handlar om ett visst ämne – uppdelat på år. Verksamhetsåret 2011/2012 pratade man mer om arbetsmarknaden än man gör nu.

Man kan också se på cirklarna hur populärt ämnet är. Den yttre, ljusare ringen visar hur populärt ämnet var det året då man pratade om det som mest. Den inre, mörkare ringen visar hur populärt det var den valda perioden (just nu 2011/2012).


Polis och brottslighet – popularitet

Nu bytte vi ämne till polis och brottslighet och verksamhetsår till 2021/2022. Det här har blivit mer populärt att prata om de senaste åren.


Polis och brottslighet – Partier

Men vilka partier pratar om vad? Robot har undersökt det också. I partilistan under cirklarna ser vi till exempel att V, MP och C inte verkar prata om polis och brottslighet lika mycket som de andra partierna. Storleken på partiernas prickar visar alltså hur ofta de pratar om det (alltså hur stor andel av deras anföranden som handlar om det).


Försvar och försvarsmakt – Partier

Vi kan också färglägga cirklarna och staplarna efter vilket parti som pratat mest om det under året.

Tittar vi på ämnet försvar och försvarsmakt ser vi att det har varierat vem som pratat mest om det under åren. År 2022 var det Moderaterna – år 2017 var det Sverigedemokraterna.

Vi ser också en ökning av ämnets popularitet under 2022 - det hänger säkerligen ihop med Rysslands invasion av Ukraina.


Väljarnas viktigaste frågor

Nu ska vi titta på hur mycket partierna verkar prata om några av de frågor som väljarna brukar ange som de viktigaste i till exempel Novus-undersökningar.

Vi har försökt matcha Robots indelning av ämnen med de viktigaste frågorna: Sjukvård, Lag och ordning, Skola och utbildning, Invandring och integration, Energipolitik, Miljö och klimat, Äldreomsorg, Landets ekonomi, Försvar och Pensioner


Vill du utforska själv i stället? Tryck på Utforska själv knappen för att gå dit direkt.
Perioden 2021/2022 – Sjukvård

Vi tittar på ämnet vård – sjukvård som Robot har hittat och utgår från att det handlar om sjukvård som är en av väljarnas viktigaste frågor.

Vi ser att Kristdemokraterna är det parti som verkar ha sjukvård som sitt viktigaste ämne (eftersom så stor andel av deras anföranden handlar om det). Alla år utom 2001, 2016 och 2019 pratade KD om sjukvården i störst utsträkning i sina anföranden.


Invandring och integration

Nu utgår vi från att Robots ämne söka – situation handlar om invandring och integration, som vi kom fram till tidigare i artikeln.

För Sverigedemokraterna har detta varit ett viktigt ämne sedan de kom in i riksdagen år 2010 – sedan dess är det SD som pratat om det mest varje år. De första åren handlade deras anföranden till större del om invandring och integration än vad de gör nu – det ser vi på de väldigt stora gula prickarna längst till vänster i partilistan.

År 2015 och 2016 (tiden för den så kallade flyktingkrisen) ser vi att även andra partier började prata om det mer.


Energipolitik

Nu tittar vi på ämnet som verkar stämma överens med väljarnas fråga energipolitik.

Här ser vi att det framförallt är Miljöpartiet och Centerpartiet som diskuterat det här genom åren.

De senaste åren har dock ämnet blivit mer aktuellt även för andra partier.


Utforska materialet

Här kan du själv dyka ner i materialet. Klicka på cirklarna för att byta ämne och på staplarna för att byta år.


Källa och metod

Robotens algoritm


Roboten identifierar ämnena utifrån själva texterna, metoden kallas Latent Dirichlet allocation (LDA). Men innan vi använde LDA så plockades en del stoppord bort. Stoppord är ord som inte tillför någon information till meningen utan bara binder samman dem. Exemplevis i, och, att. Eftersom politikerna adresserar varandra ofta i materialet från riksdagen så tog vi även bort en lång lista med namn för att inte förvirra algoritmen.

Robotens LDA modell (det som en algoritm skapar och som sedan används för identifering ) hittade 30 ämnen. Fyra av dem tog vi bort manuellt eftersom de bara innehöll allmänna.

Modellen användes sedan för att klassificiera vilka ämnen alla anföranden tillhörde. Modellen gav då en uppskattning av hur mycket eller hur stor andel av anförandet som tillhör ett visst ämne. Vi valde att ha en gräns på 10% för att säga att ett visst anförande tillhörde en viss ämne. Ett anförande kan alltså tillhöra flera ämnen (eftersom en politiker kan prata om flera olika saker i samma anförande)

Visualiseringen


För varje parti tittar roboten på hur stor andel av partiets uttalanden som handlar om ett visst ämne. Hur stor cirkeln är i grafiken beror på hur stor den andelen är jämfört med genomsnittet av alla partiers andel för det ämnet.

Partier som sitter i regeringen håller oftare anföranden då frågor ofta ställs till ministrar.

Data


Anföranden kommer från Riksdagens öppnadata - dokument


Visa

Se mer från SVT Datajournalistik här

Oskar NyqvistRobotbyggare

SVT Datajournalistik

Publicerad: 3 juni 2022