Primärvalen i USA

Nu är primärvalen i gång. Varje stat kommer under våren att rösta på de olika kandidaterna och när alla 50 stater är klara så kommer vi veta vilken demokrat och vilken republikan som står mot varandra i presidentvalet i höst.

Följ jakten på den demokratiska presidentkandidaten här hos oss.

Artikeln uppdateras löpande, stater som inte är helt färdigräknade är markerade med en asterisk (*).

På grund av cronaviruset har några delstater valt att ändra datum för sina primärval.

För att bli presidentkandidat krävs att man har en majoritet av delegatröster vid det demokratiska konventet som börjar den 13 juli.

Vid varje primärval kämpar kandidaterna om att få så många delegater som möjligt i staten.

Läs mer om hur primärvalen fungerar i botten av den här artikeln.

Vi särredovisar de fyra kandidater som har fått flest delegater. Den tjocka, gråa stapeln representerar alla delegater som står på spel.

Nedan kan du se hur delegaterna fördelar sig på kandidaterna efter hand som staterna går till val.

Tryck på plusset som finns på varje val för att få mer information.

* Staten har inget fullständigt resultat

Källa: AP/Reuters/CNN

Om primärvalen

Det man kämpar om är att vinna så många delegater som möjligt i varje stat. En delegat är en representant för en grupp väljare som för deras talan på partiets konvent. Varje stat har olika många delegater beroende på befolkningsmängd. Den kandidat som har flest delegatröster när alla primärval är avgjorda blir presidentkandidat.

Men det finns en komplicerande omständighet. I likhet med Eurovision song contest så finns det förutom folkets röst en slags "juryns röst". De kallas för superdelegater. Till skillnad från de vanliga delegaterna som förbinds att rösta på en kandidat utifrån resultatet i primärvalet så utses superdelegaterna av partiet och har större frihet att välja vilken kandidat de vill lägga sin röst på.

Systemet med superdelegater har varit kontroversiellt, och nytt för årets val är därför att antalet helt fria superdelegater har minskat drastiskt.

Det är ovanligt att en sittande president, i det här fallet Donald Trump, blir utmanad om posten av en annan inom sitt parti om möjligheten att sitta fyra år till finns. Därför har vi valt att fokusera på demokraternas primärval – men skulle något spännande hända hos republikanerna så växlar vi upp bevakningen där.


Här kan du se mer från SVT Datajournalistik


Ola Hjalmarsson

SVT Datajournalistik

Publicerad: 12 februari 06:00

Uppdaterad: 18 juni 15:50