Vaccinerade och ovaccinerade på IVA - så ser det ut


Att vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom vet vi, men hur mycket? Här tittar vi på vaccinerade och ovaccinerade som intensivvårdats med covid från och med oktober fram till nu.

Den här artikeln uppdateras inte med nya siffror automatiskt - men du kan se vaccinationsstatus på patienter på IVA på vår sida om covid i intensivvården.


Från oktober 2021 till 10 januari 2022 har 441 personer över 16 år med covid intensivvårdats. 301 av dem var ovaccinerade och 140 vaccinerade med minst två sprutor. Av befolkningen över 16 år är antalet som är vaccinerade ungefär 4,1 gånger så många som de ovaccinerade.

Risken för allvarlig sjukdom med covid ökar med högre ålder, ovaccinerad eller inte.

Grafiken nedan visar antalet personer med covid som fått intensivvård. Storleken på cirkeln visar hur många personer det finns i de olika grupperna. Indelningen i cirkeln visar hur stor andel som är 60 år eller äldre och andelen som är yngre.

IVA statistik uppdaterad 10 januari 2022

Med fullt vaccinerad menas här att personen fått minst två doser, Intensivvårdsregistret räknar bara antal doser och tar inte hänsyn till när man fick sprutan, alltså en liten förenkling jämfört med Folkhälsomyndigheten, läs mer här Registrering av vaccinerad. I statistiken från SIR är samtliga patienter med i statistiken, även om det är få patienter på avdelningen.


16 år och äldre

Hur många fler är vaccinerade?


För befolkningen över 16 år är det ungefär 4,1 gånger så många vaccinerade som ovaccinerade i befolkningen som helhetRisken att hamna på IVA för åldersgruppen uppskattas till 301 x 4,1 = 1234,1 / 140 = 8,8 gånger högre om man är ovaccinerad.


Då antalet personer som är ovaccinerade och fullt vaccinerade inte är lika många försöker vi uppskatta risken att hamna på IVA. Detta görs genom att multiplicera antalet ovaccinerade på IVA med hur mycket mindre gruppen är och sedan jämföra med antalet fullt vaccinerade.

Hos de ovaccinerade är ungefär 62% yngre än 60 år. För de vaccinerade är det ungefär 19%.

I nästa graf tittar vi enbart på den yngre åldersgruppen. Det är 185 ovaccinerade, och 27 fullt vaccinerade.

16 till 60 år

Hur många fler är vaccinerade?


För befolkningen mellan 16 och 60 år gamla är det ungefär 3,1 gånger så många vaccinerade som ovaccinerade i befolkningen som helhetRisken att hamna på IVA för åldersgruppen uppskattas till 185 x 3,1 = 573,5 / 27 = 21,2 gånger högre om man är ovaccinerad.


Här har vi också grupperat de yngre beroende på om de tillhör en riskgrupp eller inte. Vi ser att det är en högre andel som inte tillhör någon riskgrupp som intensivvårdats bland de ovaccinerade än bland de vaccinerade.

Eftersom underlaget, antalet personer, är ganska litet här kan man ändå inte dra för stora slutsater.

Nu ska vi på samma sätt titta på den äldre åldersgruppen, 60+.

60 år äldre

Hur många fler är vaccinerade?


För befolkningen 60 år och äldre är det ungefär 11,1 gånger så många vaccinerade som ovaccinerade i befolkningen som helhet.Risken att hamna på IVA för åldersgruppen uppskattas till 116 x 11,1 = 1287,6 / 113 = 11,4 gånger högre om man är ovaccinerad.


Här är skillnaden mellan antalet vaccinerade och ovaccinerade större än för de yngre. Det är ungefär 11,1 vaccinerade personer per ovaccinerad person. Så även om antalet patienter 60+ som intensivvårdats är ungefär lika många så är det stor skillnad på hur stor andel som behövt intensivvård.

Båda grupperna har en stor andel personer som tillhör någon riskgrupp. Det är naturligt eftersom fler äldre personer generellt tillhör en eller fler riskgrupper.


Källa och metod


I den här artikeln räknas man som vaccinerad/fullvaccinerad om man tagit minst två sprutor och som ovaccinerad om man inte tagit någon spruta. De vars vaccinationsstatus är okänd eller som bara tagit en första dos är inte med i statistiken.

Endast personer som är 16 år eller äldre är med, det var de som det i oktober fanns vaccin-status på.

Då antalet vaccinerade har ökat sedan oktober så använder vi ett medelvärde av antalet vaccinerade från början av oktober till mitten av december.

Antal fall på IVA


Svenska Intensivvårdsregistret - Andel vaccinerade mot Covid-19

Vaccinationer


Folkhälsomyndigheten - Statistik för vaccination mot covid-19

Riskgrupper enligt Intensivvårdsregistret

 • Barn med flerfunktionshinder

 • Diabetes

 • Extrem fetma

 • Hypertoni

 • Kronisk hjärt-/lungsjukdom

 • Kronisk hjärtsjukdom

 • Kronisk lever-/njursvikt

 • Kronisk leversvikt

 • Kronisk lungsjukdom

 • Kronisk njursvikt

 • Nedsatt immunförsvar

 • Neuromuskulär sjukdom

 • Övriga


Visa


SVT Datajournalistik

Oskar Nyqvist

Publicerad: 23 december 2021

Uppdaterad: 10 januari 2021