Corona i intensiv­vården

Här kan du följa utvecklingen för patienter som hittills har vårdats på intensivvårdsavdelningar med Covid-19 på grund av coronaviruset. Siffrorna kommer från Svenska Intensivvårdsregistret och visar inte hur många som intensivvårdas just nu - utan hur många som hittills har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19.

Läs metodavsnittet i botten på den här artikeln för att förstå siffrorna rätt.


Dagen i korthet

Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - se tidsangivelse i översta kortet.


Nya unika patienter i intensivvården med Covid-19

Siffrorna uppdateras var 30 minut vid nya fall och går att visa per region. Endast regioner med rapporterade fall i intensivvården visas.

OBS: Det kan finnas en viss eftersläpning i rapporteringen från intensivvårdsavdelningarna vilket gör att siffrorna för de senaste dagarna kan uppdateras i efterhand. Därför har vi gett staplarna för de senaste tre dagarna en grå färg. I en tidigare version av den här grafen räknades patienter per dag, så om en patient kom tillbaka så räknades den igen. Nu räknas en person bara en gång, även om den kommer tillbaka. Se metodavsittet för mer info.

Tryck på en stapel för att se detaljer om dagen.Åldersfördelning bland nyinskrivna patienter

Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.Källa och metod

Siffrorna i denna artikel hämtas från Intensivvårdsregistret

Eftersom siffrorna i de olika delarna av den här artikeln uppdateras olika ofta hos Intensivvårdsregistret - kan det uppstå tillfällen där de inte stämmer överens med varandra en stund.

Dessa siffror visar inte hur många patienter som har avlidit eller tillfrisknat under intensivvård eftersom Intensivvårdsregistret inte redovisar det.

Dagen i korthet


 • Siffrorna uppdateras minst en gång om dagen - tid för senaste uppdatering står på översta kortet.

 • Patienter är det totala antalet patienter som än så länge har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19.

 • Dagar från insjuknande till IVA-vård är medeltalet för antalet dagar från att personen insjuknat tills hen skrevs in på en intensivvårdsavdelning.

 • Som riskfaktor räknas: ålder över 65 år, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, högt blodtryck, fetma samt neuromuskulär sjukdom. Enligt bestämmelser från Folkhälsomyndigheten så ingår alla typer av diabetes.

 • Siffrorna från Intensivvårdsregistret visar INTE hur många patienter med Covid-19 som ligger på intensivvårdsavdelningar just nu - de visar hur många som har skrivits in för intensivvård.

Nya unika patienter i intensivvården


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring.

 • De senaste dagarnas siffror kan komma att ändras - alla intensivvårsavdelningar rapporterar inte in fall samma dag som de kommer in utan ibland också i efterhand. För att tydliggöra detta har vi en annan färg på de tre senaste dagarna. Men det kan vara längre eftersläpning än så.

 • Siffrorna från Intensivvårdsregistret visar INTE hur många patienter med Covid-19 som ligger på intensivvårdsavdelningar just nu – de visar hur många nya, unika, patienter som har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19 per dag.

 • Eftersom graferna för varje region visar antalet unika patienter för den regionen kan summan av alla regioner bli högre än summan av patienter i hela Sverige om en patient har fått vård inom flera regioner. Siffran för Sverige visar alltså unika patienter i hela Sverige och siffran för regionerna visar unika patienter per region.

 • I enstaka fall där sjukhus har brist på isoleringsplatser har patienter skrivits in på intensivvårdsavdelningen i väntan på provsvar, men har sedan skrivits ut när provet visat negativt, vilket kan komma att påverka statistiken.

Åldersfördelning bland inskrivna patienter


 • Siffrorna uppdateras var 30:e minut om det skett någon förändring. Se senaste tid för uppdatering i anslutning till grafen.

 • Siffrorna visar åldersfördelningen bland inskrivna patienter.

 • Siffrorna från Intensivvårdsregistret visar INTE hur många patienter med Covid-19 som finns i varje åldersgrupp just nu - de visar åldern på alla inskrivna patienter.


Log över ändringar

Här skriver vi in alla betydande ändringar eller uppdateringar som görs av den här artikeln från och med 2020-04-02.

2020-04-02: Vi byter dataset så att grafen över nya unika coronapatienter nu visar antalet unika patienter sett till den geografiska indelningen. Om en person exempelvis vårdats på två enheter i en region så räknas de bara en gång.

2020-04-02: De senaste tre dagarna visas i grått istället för ljusblått för att markera att de siffrorna antagligen kommer att uppdateras.


Visa

Här sprider sig Corona i världen

Senaste nytt om coronavirusetHär kan du se mer från SVT Datajournalistik


SVT Datajournalistik

Rickard Andersson, Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson, Oskar Nyqvist, Fredrik Stålnacke

Publicerad: 24 mars 2020


Uppdaterad: 2 april 2020