Väljarbarometer dag för dag

Senaste uppdatering: . I den sista undersökningen har 3903 intervjuer gjorts.

I samarbete med undersökningsföretaget Novus publicerar SVT Nyheter dagliga uppdateringar av opinionsläget fram till valet. Artikeln uppdateras varje förmiddag och baseras i regel på de tre föregående dagarnas undersökningar med sammanlagt cirka 1 500 intervjuer.

Så skulle svenska folket rösta om det vore val i dag

Här ser du väljarstödet för partierna i dag samt förändringen sedan riksdagsvalet 2018. Klicka på knappen under grafiken för att växla sortering mellan dagens partisympati och förändringen sedan valet 2018.

Dagens felmarginal, i procentenheter


v 0


s 0

mp 0


c 0

l 0


kd 0

m 0


sd 0

Felmarginalerna innebär att det är 95 procents sannolikhet att resultatet från undersökningen ligger inom felmarginalerna. Alltså om ett parti får 20 procent i undersökningen och har en felmarginal på 2 procentenheter så innnebär det att med 95 procents säkerhet har partiet den givna dagen ett väljarstöd på mellan 18 och 22 procent.


Ställningen just nu

Här ser du hur stor andel röster det nuvarande regeringsunderlaget skulle få i dag jämfört med resterande partier. Under varje partikloss ser du det senaste väljarstödet för partiet och förändringen sedan valresultatet 2018.
Så många mandat skulle partierna få

Här ser du antal mandat både per parti och grupperat på nuvarande regeringsunderlag (röd stapel) och resterande partier (blå stapel). Du ser också förändringen i mandat sedan valet 2018.


Ett parti måste få fyra procent för att få mandat i riksdagen så här visas inga partier som fick mindre än det i den senaste undersökningen.Regeringsunderlagens stöd dag för dag

Linjediagrammet nedan får en ny punkt med färska opinionssiffror för regeringsunderlagen varje dag fram till fredagen innan valet. Nuvarande regeringsunderlag i rött och resterande partier i blått. Tryck på en punkt i linjediagrammet för att ändra datum för grafiken nedanför.

Siffrorna längst ner under grafen visar förändringen sedan riksdagsvalet 2018.

I jämförelsen mellan regeringsunderlagen är felmarginalen som regel högre än för enskilda partier. Om siffrorna visar att det är väldigt jämnt ska man alltså tolka det just så – att det är jämnt och att felmarginalen kan utgöra skillnaden mellan vilket regeringsunderlag som just nu leder i Väljarbarometern.

Efter önskemål från våra användare så visar vi nu även regeringsunderlagens felmarginal som färgade fält i grafen nedan.

Dagens felmarginaler är 1,6 procentenheter för nuvarande regeringsunderlag (i rött) och 1,6 procentenheter för resterande partier (i blått).


Utvecklingen dag för dag

Här ser du väljarstödet per parti dag för dag. Varje dag läggs en ny stapel till. Klicka på en stapel för att se den dagens siffra.


Partiernas stöd under mandatperioden

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar under mandatperioden, samt valresultatet 2018.

Tryck i grafen för att få information om stödet vid en specifik tidpunkt. Tryck på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Dra i reglaget under diagrammet för att specificera vilken period du vill titta på.


Om Väljarbarometern och felmarginalen


Felmarginalerna innebär att resultatet är sant med 95 procents säkerhet – plus/minus felmarginalen. Eller med andra ord att det är 95 procents sannolikhet att resultatet från undersökningen ligger inom felmarginalerna. I jämförelsen mellan regeringsunderlagen är felmarginalen som regel högre än för enskilda partier. Om siffrorna visar att det är väldigt jämnt ska man alltså tolka det just så – att det är jämnt och att felmarginalen kan göra skillnaden mellan vilket regeringsunderlag som just nu leder i Väljarbarometern.

Dagens felmarginal, i procentenheter, är:

v 0


s 0

mp 0


c 0

l 0


kd 0

m 0


sd 0

Hur utförs undersökningen?


Novus intervjuar röstberättigade och slumpvis utvalda svenskar genom telefon och sms. Dagligen görs cirka 500 nya intervjuer och artikeln uppdateras dagligen med de tre senaste dagarnas ihopslagna siffror – alltså cirka 1 500 personer.

Varför gör SVT dagliga opinionsmätningar?


Vi publicerar dagliga undersökningar för att snabbt fånga upp förändringar i väljarnas stöd för partierna under valets tre sista veckor. Mellan valen presenterar SVT/Novus väljaropinionen en gång i månaden för att visa partiernas långsiktiga trender. Det är viktigt att komma ihåg att opinionsmätningar ger en ungefärlig bild av väljarnas stöd och inte en exakt återspegling av opinionsläget. Artikeln ger inte svar på hur svenskarna kommer att rösta på valdagen, utan hur de skulle rösta om det vore val i dag.

Hur stort och viktigt är bortfallet?


För att få 1 500 svar söker Novus ungefär dubbelt så många personer. Vissa vill inte delta i undersökningar eller går inte att nå. Novus säkerställer att de svarande trots bortfallet motsvarar ett så kallat representativt urval av befolkningen utifrån parametrar som kön, ålder, bostadsort och hur personen tidigare röstat. Underrepresenterade grupper vägs upp i redovisningen. (Opinionsmätningar har ifrågasatts internationellt, tex efter Brexit-omröstningen i Storbritannien och presidentvalet i USA där väljarnas röster visade sig skilja sig mycket från vad instituten förutspått. Svenska opinionsmätningar har legat närmare valresultaten, även om mätningarna inte heller här har varit exakta.)

Hur korrekta har opinionsmätningarna varit i tidigare riksdagsval?


Skillnaden mellan valresultat och Novus sista opinionsundersökning valet 2018 skiljde sig två procentenheter om man adderar skillnaderna för samtliga åtta riksdagspartier. Frågan som ställs är dock inte "Vad kommer du rösta på på valdagen" utan "Vad skulle du rösta på om det var val i dag".

Kan opinionsmätningar påverka hur människor röstar?


Ja, genom att ta del av opinionsmätningar väljer vissa väljare att taktikrösta. Till exempel genom att rösta för ett parti som enligt mätningarna ser ut att inte nå upp till riksdagsspärren. SVT/Novus publicerar undersökningar fram till och med fredagen den 9 september.


Visa

SVT Datajournalistik

Fredrik Edgren, Martin Hedström, Linnea Heppling, Ola Hjalmarsson och Oskar Nyqvist