Väljar­baro­metern


Så skulle svenska folket rösta om det var val i dag


Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan, för undersökningsperioden till . Väljarbarometern säger ingenting om hur det kommer att bli i framtiden, utan hur det ser ut just idag.


Senaste undersökningen

I den senaste undersökningen från SVT/Novus är statistiskt säkerställd.


I staplarna ovan kan du se skillnaden i väljarstöd i procentenheter mot den föregående undersökningen eller mot valet 2022.
Om väljarbarometern

Novus har för den här undersökningen intervjuat personer per telefon och sms under perioden till . Andelen osäkra väljare är .

Så här går undersökningen till
Här ser vi hur väljarstödet har utvecklat sig sedan valet 2022. Där stapeln är över mittstrecket och är starkt färgad har partiet haft starkare stöd än det senaste valresultatet, och där stapeln är nedanför och svagare färgad är stödet svagare.

Siffrorna anger skillnaden i stöd i procentenheter vid den valda mätningen.
Så skulle mandatfördelningen i riksdagen bli


Det finns 349 platser i riksdagen och varje plats motsvarar ett mandat. Så här skulle det se ut om den senaste undersökningen fick bestämma. Uträkningen av mandat har gjorts utifrån resultatet av den aktuella Novus-undersökningen med hjälp av Valmyndighetens valsimulator.

Kvinnor och män


Hur skulle det bli om bara kvinnor eller bara män röstade? Här är utslaget från den senaste SVT/Novus-undersökningen uppdelat på just kvinnor och män.
I vilka väljargrupper är partierna överrepresenterade?


I det här diagrammet kan man se vilka partier som är överrepresenterade bland väljare i storstäder (högre upp i diagrammet), landsbygd (längre ner), bland män (till vänster) och bland kvinnor (till höger).

Ett parti som placerar sig uppe i det högra hörnet har alltså en större andel väljare bland kvinnor i storstäderna, och ett parti nere i det vänstra hörnet är överrepresenterade bland män på landsbygden.

Observera att gruppen boende i större städer inte innefattas i det här diagrammet.

Hur gjorde vi?

Måttet har vi fått fram genom att räkna ut skillnaden mellan väljarstödet i storstäderna för varje parti och väljarstödet i hela riket för partiet, och sedan dividera resultatet med partiets väljarstöd i riket som helhet. Sedan gjorde vi motsvarande uträkning för landsbygden och räknade sedan ut skillnaden mellan storstaden och landsbygden. (Landsbygd definieras här som landet exklusive storstäder och större städer).

Därefter gjorde vi om processen med kvinnor och män som variabler och placerade sedan ut partierna på de bägge axlarna utifrån de värden de fått.

Så här ser formeln för beräkningen ut:

VisaVilka väljargrupper är störst inom partierna?

Här kan du titta på olika väljargrupper för partierna och se hur stora de är jämfört med andra grupper. Utbildning är förvalt men du kan byta till andra grupper så som inkomst och sysselsättning.Står det till exempel 100% betyder det att väljare inom den gruppen är lika benägna att rösta på partiet som alla väljare i genomsnitt. Står det 200% är väljare inom gruppen dubbelt så benägna att rösta på partiet. Står det 50% betyder det att väljarna bara är hälften så benägna.
De här är partiernas kärnväljare


Här gräver vi oss djupare ner i partiernas stöd bland olika väljargrupper. Välj parti och gruppering och se hur starkt stödet är för partiet i de olika grupperna.

Längst ner ser du också hur stödet har utvecklat sig i den specifika väljargruppen.
Så har stödet för partierna förändrats genom åren

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar och går tillbaka till år 2007. Tryck i grafen för att få information om stödet vid en specifik tidpunkt. Tryck på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Dra i reglaget under diagrammet för att specificera vilken period du vill titta på.
Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten?


Välj parti och se hur väl mätningarna överensstämmer med resultatet i valen från 2010 och framåt.SVT Datajournalistik

Se mer från SVT Datajournalistik här

Publicerad: 1 mars 2017

Uppdaterad: 4 januari 2023