Väljar­baro­metern

Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan. Väljarbarometern säger ingenting om hur det kommer att bli i framtiden, utan hur det ser ut just idag. I den senaste undersökningen från Novus/SVT för maj är inga förändringar statistiskt säkerställda jämfört med april.


Så skulle mandatfördelningen i riksdagen bli

Det finns 349 platser i riksdagen och varje plats motsvarar ett mandat. Så här skulle det se ut om den senaste undersökningen fick bestämma. Uträkningen av mandat har gjorts utifrån resultatet av senaste Novus-undersökningen med hjälp av Valmyndighetens valsimulator


Om väljarbarometern

Novus har för den här undersökningen intervjuat 5 306 personer per telefon, sms, post och e-post under perioden 16 april – 13 maj 2018. Andelen osäkra väljare är 6,4 procent.

Deltagarfrekvensen är 49,3 procent. Novus har för väljarbarometern i maj totalt sökt 10 763 personer i målgruppen.

Så här går undersökningen till

Visa

Partiernas stöd det senaste året

Här kan du se hur partiernas stöd har förändrats månad för månad ett år tillbaka. Diagrammet har mars 2017 som startpunkt och maj 2018, den senaste mätningen, som sista punkt.

V   S   MP   C   L   M   KD   SD


Så har stödet för partierna förändrats de senaste tio åren

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar och går tillbaka till år 2007. Klicka på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Du kan också zooma in i grafen om du vill titta närmare på en viss tidsperiod.


Storstad eller landsbygd?

Vi har undersökt hur mycket större stöd partierna har i storstaden respektive landsbygden (jämfört med rikssnittet för partierna).

Ju längre stapel, desto mer övervikt av stöd har partiet i storstad eller landsbygd. Tryck på play för att spela upp sista året.


Hur gjorde vi?

Måttet har vi fått fram genom att räkna ut skillnaden mellan väljarstödet i storstäderna för varje parti och väljarstödet i hela riket för partiet, och sedan dividera resultatet med partiets väljarstöd i riket som helhet. Sedan gjorde vi motsvarande uträkning för landsbygden och räknade sedan ut skillnaden mellan storstaden och landsbygden. Resultatet blir staplarna övervikten för varje parti.

Landsbygd definieras här som landet exklusive storstäder och större städer.

Så här ser formeln för beräkningen ut:

Visa

Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten?

Väljarundersökningar är ingen exakt vetenskap. Nedan är en jämförelse av Novus väljarundersökningar för valåren 2010 och 2014 och hur det faktiska valresultatet blev.


Linnea Heppling

Fredrik Edgren

Ola Hjalmarsson

Martin Hedström

Publicerad: 1 mars 2017

Uppdaterad: 19 maj 2018