Väljar­baro­metern

Hur skulle svenska folket rösta om det var val i dag? Den frågan besvarar diagrammet nedan. I den senaste undersökningen för augusti är samtliga förändringar inom den statistiska felmarginalen. Det betyder att vi inte vet säkert om partiernas siffror har förändrats sedan förra mätningen.


Så skulle mandatfördelningen i riksdagen bli

Det finns 349 platser i riksdagen och varje plats motsvarar ett mandat. Så skulle det se ut om vi gick till val i dag.

Så har stödet för partierna förändrats genom åren

Diagrammet nedan bygger på siffror från Novus väljarundersökningar och går tillbaka till år 2007. Klicka på partisymbolerna för att tända och släcka partiernas linjer. Du kan också zooma in i grafen om du vill titta närmare på en viss tidsperiod.

Så här går undersökningen till

Novus har för den senaste undersökningen intervjuat 2.000 slumpmässigt utvalda personer bland alla svenskar som är röstberättigade. Intervjuerna gjordes per telefon under tiden 31 juli till 6 augusti. Andelen osäkra väljare var 6,2 procent.

Hur överensstämmer mätningarna med valresultaten?

Väljarundersökningar är ingen exakt vetenskap. Nedan är en jämförelse av Novus väljarundersökningar för valåren 2010 och 2014 och hur det faktiska valresultatet blev.


Martin Hedström

Linnea Heppling

Fredrik Edgren

Publicerad: 10 augusti 2017 06.00