Är SVT vänster- eller högervridet?

Opartiskhet är själva grunden för att public service får finnas. Utan den skulle SVT, SR och UR inte få tillstånd att bedriva sin verksamhet. Trots flera kontrollmekanismer, till exempel Granskningsnämnden, anklagas vi ibland för att vara vänster- eller högervridna i vår rapportering. Men det finns ingen forskning eller någon undersökning som visar att så är fallet. Tvärt om.

En av SVT:s sändningsproducenter i kontrollrummet

Att SVT skulle vara vänster- eller högervridet är en åsikt som når oss ibland. Men ligger det något i det påståendet? Och hur arbetar vi för att motverka att vårt innehåll lutar åt något håll politiskt? 

Vikten av att vårt innehåll är opartiskt diskuteras flitigt på våra olika redaktioner varje dag. Samtidigt ska man komma ihåg att opartiskhet inte är en vetenskap. Det går inte riktigt att kvantifiera en balanserad rapportering. Det som känns partiskt för en person kanske inte gör det för en annan. Därför finns Granskningsnämnden för radio och tv. Dit kan allmänheten vända sig om man anser att ett reportage eller program har brustit i opartiskhet eller saklighet. 

Journalistik viktigt i ett öppet samhälle

När det gäller vår nyhetsrapportering har SVT Nyheter i uppgift att kritiskt granska, ifrågasätta och erbjuda flera perspektiv på det som händer i Sverige och i världen. I en demokrati är journalistiken viktig för att granska och ifrågasätta makten, till exempel den politiska och ekonomiska.

Varför rapporterar vi aldrig positivt om politiska förslag? Jo, därför att det inte är vår uppgift att ha åsikter om politiska förslag eller beslut. Det är upp till våra tittare och läsare att bilda sig en uppfattning. Däremot ska vi belysa förslagen eller besluten ur flera perspektiv. Vi ska fråga dem som berörs av förslagen vad de tycker och vi ska också fånga in oppositionens åsikter i frågan. Allt handlar om att erbjuda en balanserad rapportering där flera röster får komma till tals.

Inga bevis för partiskhet

Varför är ni så kritiska till regeringen? Vi är inte kritiska till regeringar i sig. Men vi ska ha ett kritiskt förhållningssätt till regeringars politik. Och det gäller alla regeringar, oavsett färg. Att vi väljer att låta oppositionen kommentera regeringens förslag beror på att rapporteringen ska bli så balanserad som möjligt. Man måste komma ihåg att regeringens uttalanden om sin politik är en partsinlaga som måste balanseras upp. Att vi sedan skulle vara mer kritiska till borgerliga regeringar än socialdemokratiskt ledda finns det inte några bevis för. Det finns i nuläget ingen forskning eller någon undersökning som visar att vi skulle favorisera något parti eller någon form av regering. Tvärt om. I undersökningar som gjorts i samband med riksdagsval har det visat sig att vår rapportering i stort sett behandlat de olika partierna lika. Att sedan de största partierna i Sverige får mer medieutrymme är naturligt på grund av deras storlek och inflytande i riksdagen.

Granskningsnämnden utvärderar SVT

Opartiskhet och oberoende är alltså fundamentala byggstenar i vårt sätt att bedriva journalistik. Men lyckas vi alltid? Nej, det är klart att vi inte gör. Så länge det är människor som är journalister kommer det begås misstag. Även om det är sällan så fälls vi ibland i Granskningsnämnden för att vi brustit i opartiskhet eller saklighet. Då måste vi i direktsändning läsa upp nämndens beslut. Vi anser att öppenhet är viktigt också när vi gör fel. Och diskussionen om opartiskhet måste föras hela tiden och vi journalister måste ställa oss frågan varje dag om vår rapportering är neutral, oberoende och om fler perspektiv lyfts fram.

Vi välkomnar debatten

Journalistik är svårt och ansvarsfullt, och öppnar upp för debatt och diskussion. Så ska det vara i ett öppet och demokratiskt samhälle. Vi på SVT tar emot både ris och ros varje dag. Ibland håller vi med, ibland inte. Men vi kommer alltid att välkomna synpunkter, kritik och frågor.  

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss