Varför kan jag lita på att det som SVT rapporterar är sant?

Som en av Sveriges största nyhetsredaktioner bär vi ett stort ansvar för att våra nyheter är sanna och korrekta. Men också för att vi väljer rätt ämnen och ingångsvinklar samt är sakliga och opartiska i vår rapportering. Detta är ett arbete som pågår under hela den journalistiska processen.

Våra nyhetsredaktioner har under årtionden byggt ett förtroende hos svenska folket. Flera undersökningar visar att en klar majoritet av befolkningen litar på oss och våra nyheter. Detta bygger på att vi alltid strävar mot att vara så sakliga och opartiska som möjligt. Ibland blir det ändå fel i våra sändningar eller på vår sajt. Då ska vi rätta och vara tydliga med att vi haft fel.

Från idé till publicering

Många personer är inblandade i processen innan en nyhet sänds i tv eller publiceras online.  På redaktionerna jobbar skickliga researchers och ämnesredaktörer, reportrar med expertis inom en rad områden som exempelvis politik, ekonomi, medicin, miljö och utrikesfrågor. Sist i kedjan finns redaktörerna som är rutinerad arbetsledande journalister som ska avgöra om nyheten uppfyller alla krav som ställs för att den ska kunna publiceras. I sista ledet finns alltid en ansvarig utgivare för allt som vi publicerar på SVT.  

Vissa nyheter är av typen som kallas "breaking news" - det vill säga händelser som sker plötsligt och kanske oväntat. Där strävar vi efter att vara snabba och bygga ut rapporteringen allt eftersom nya fakta tillkommer. Viktigt är dock att de uppgifter vi publicerar verkligen är korrekta, och det kan ta tid att verifiera. Typexempel är olyckor och terrordåd. I första skedet är det alltid på nyhetssajten svt.se vi rapporterar. 

Andra nyheter är sådana som vi själva tagit fram genom ihärdigt arbete, exempelvis granskningarna av LVU-hemmen och bankernas problem med penningtvätt.  Där har vi haft mer tid att verkligen kontrollera alla uppgifter in i minsta detalj. 

Faktagranskning och verifiering 

Vår publik ska kunna lita på att det som sägs och skrivs i SVT är sant och inte rykten eller desinformation. Vi arbetar hårt med att säkerställa detta. 

De senaste åren, med förödande krig i Europa och Mellanöstern, har behovet ökat av en mer avancerad verifiering och faktagranskning. I konflikter använder ofta parterna bilder och videor för att få ut sitt budskap och där blir desinformation och medveten ryktesspridning allt vanligare. I krig är som bekant sanningen ofta det första offret. Detta tar vi på allvar. 

Därför har SVT startat en verifieringsdesk som arbetar med att systematiskt granska det ständiga nyhetsflödet efter eventuell desinformation.  Att upptäcka och avslöja falska nyheter är ett tidskrävande arbete som kräver särskilda metoder och specialistkompetens. Det har vi på SVT.

Ta del av verifieringsdeskens granskningar här.

Saklighet och opartiskhet

Som nyhetsredaktion inom public service styrs vi av ett flertal regler som ska säkerställa kvaliteten på våra nyheter. Här kan du exempelvis läsa mer om hur vi arbetar med opartiskhet samt om reglerna  som styr vår verksamhet. 

Dessa regler tillsammans med publikens och andra mediers granskning av SVT säkerställer att SVT håller sig till sanningen. Därtill ska läggas journalisternas yrkesstolthet. En person som arbetar som journalist på SVT ska ha sanningen och opartiskheten framför ögonen i hela den journalistiska processen. 

Helt grundläggande är bestämmelserna om saklighet och opartiskhet. Läs gärna mer om detta på Mediemyndighetens hemsida här.

Ibland blir det fel

Ibland blir det ändå fel i vårt innehåll. Det kan handla om rena faktafel eller att en person fått fel namn eller en felstavning.

Om du upptäckt ett språk- eller faktafel i en artikel på vår sajt kan du klicka på en länk längst ned i artikeln där det står ”Hittat språk-eller faktafel? Skriv och berätta.” Det är dock inte en adress dit du ska mejla allmänna synpunkter eller missnöje med nyheten i sig. 

Har du upptäckt ett faktafel i ett inslag eller i en sändning kan kontakta oss här.

Den som tycker att vi brustit beträffande exempelvis saklighet eller opartiskhet kan anmäla programmet eller inslaget till Granskningsnämnden.  Sådana anmälningar är något vi välkomnar eftersom vi anser att vår journalistik ska hålla för extern granskning. Däremot ser vi allvarligt på fällningar. Om detta sker har vi i uppgift att berätta om fällningen i våra sändningar. 

Något du kan vara säker på är att vi gör allt vi kan för att just du ska få de viktigaste och intressantaste nyheterna. Varje dag, dygnet runt. Det är för dig vi jobbar!

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss