Därför visar SVT ibland namn och bild på brottslingar - ibland inte

SVT fattar ett beslut kring namnpublicering i varje enskilt fall, och det finns en rad principer som vi då förhåller oss till. Ytterst är det alltid ansvarig utgivare som beslutar om vi ska namnge exempelvis misstänkta eller dömda brottslingar.

Sändningsproducent arbetar i ett av SVT:s kontrollrum.

Huvudregeln är att vi inte publicerar namn eller bild på misstänkta eller dömda brottslingar. Detta eftersom livet kan påverkas negativt av att väldigt många känner till vad man gjort eller misstänks för. Dessutom riskerar närstående, inte minst barn att fara illa. Men det finns undantag, exempelvis följande:   

  • Om brottet är särskilt allvarligt och allmänintresset mycket stort. 
  • Vid fara för rikets säkerhet eller hot mot demokratin. 
  • Om personen som dömts eller på starka grunder misstänks är en offentlig person i ansvarsställning, exempelvis en högt uppsatt politiker eller annan makthavare.
  • Om det inte går att berätta vad som hänt på ett begripligt sätt utan att namnge eller om oskyldiga riskerar att bli utpekade.
  • Det görs en unik bedömning i varje enskilt fall. En bedömning kan ändras över tid. 

Bevisläget eller skuldfrågan har inget med bedömningen att göra, utan det är allmänintresset som ska vägas mot integritetsskadan för den eller de personer som påverkas av att uppgifterna publiceras. Detta styrs av SVT:s sändningstillstånd, som säger att den enskildes privatliv ska respekteras och att det  krävs ett "oavvisligt allmänintresse" för att göra undantag. Nyfikenhet är inget tillräckligt skäl. 

Hur går resonemanget när det rör sig om terrorbrott? 

Vid terrorbrott har SVT Nyheter fattat beslutet att namnpublicera de som döms för att ha begått ett terrorbrott. Däremot namnpublicerar vi inte personer som döms för medlemskap eller samröre med terrorstämplad organisation.

Namnet redan är offentligt, varför publiceras det inte av SVT ? 

Att en uppgift finns i en offentlig handling, exempelvis en dom, innebär inte att den per automatik är något som ska publiceras på SVT. SVT följer de pressetiska reglerna som föreskriver att vi ska vara restriktiva med att avslöja identiteten på såväl misstänkta som dömda brottslingar. Men ibland gör vi undantag, som beslutas av ansvariga utgivares bedömningar från fall till fall. 

Varför berättar SVT inte om etnicitet/nationalitet/religion? 

Här följer vi de pressetiska reglerna som säger att vi inte ska framhäva någons "etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande".

Ofta är dessa uppgifter inte heller relevanta i sammanhanget och då publiceras de inte hos SVT. 

Ibland kan de dock vara relevanta, till exempel om informationen är nödvändig för att förstå bakgrunden eller uppsåtet till händelsen. Då kan den typen av uppgifter publiceras. Bedömningen görs från fall till fall av ansvarig utgivare.

Varför går SVT inte ut med signalement när polisen gör det?

Vårt uppdrag skiljer sig från polisens. Vi berättar vad som hänt, men ska inte vara en aktiv del i eftersökandet av den efterlysta personen.

Vid ett mycket stort allmänintresse, exempelvis om en eftersökt person skulle bedömas utgöra en direkt och påtaglig fara för allmänheten, kan vi ge ett signalement eller publicera namn och bild. Detta har skett vid ett fåtal tillfällen, då har det ofta varit beväpnade personer på flykt i direkt anslutning till att ha utövat dödligt våld.

Polisen har ett helt annat uppdrag, att gripa brottslingar, och lyder inte under det pressetiska regelsystemet. 

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss