Hur arbetar SVT med miljö?

SVT strävar efter att minska miljöbelastningen i produktioner och inköp till ett minimum!
Kosor och rök blandat i ett

Att producera tv innebär ofta resor, transporter och teknik som gör av med energi. Samtidigt är det viktigt att både interna och externa produktioner tar hänsyn till klimat och miljö.

SVT gör sedan 2011 en årlig klimatrapport där delar av verksamhetens utsläpp beräknas. Uppföljningen visar vilka åtgärder som ger effekt och vad som är viktigast att prioritera framöver. 

Vill du läsa om SVT:s bevakning av klimatet i stället? Klicka här

Hur tänker ni om miljöansvar i era produktioner?

SVT strävar efter att belasta miljön så lite som möjligt. 

Resor, transporter och inköp av material är ofta nödvändiga, men kan göras effektivt och ansvarsfullt. Med tex eget kostym- och rekvisitaförråd kan SVT återanvända mycket av det som behövs för olika program i stället för att köpa nytt. Resor och inspelningar planeras för att vara resurseffektiva och belasta miljön så lite som möjligt. Samtidigt ställs miljökrav på leverantörer. Den absoluta merparten av elanvändning i SVT:s produktioner är fossilfri.

SVT:s uppdrag är att skildra och spegla Sverige och hela vår omvärld. Det är svårt att göra det bara ifrån studiolokaler och lokala stationer. Därför krävs ibland långväga resor eller transporter av scenografi och stora scener för att leva upp till uppdraget att finnas i hela Sverige, och hela världen. 

SVT:s ambition är att leva upp till uppdraget med minsta möjliga miljöbelastning.

Läs exempelvis om grön el på SVT Play här

Hur tänker SVT om miljöansvar i evenemang vi skildrar?

SVT vill som företag aktivt bidra till en hållbar utveckling. SVT behandlar klimat- och miljöfrågor på olika sätt, både i programutbudet och inom företaget SVT.

Alla program har inte som uppdrag att hantera klimat- och miljöfrågan.  Vissa program har som uppdrag att skildra en händelse i Sverige. Det kan exempelvis handla om motorsport, stora folkfester eller något helt annat evenemang. Flera av dessa evenemang är så stora att det skulle vara konstigt om inte SVT skildrade dem.

Hur ser SVT:s miljöpolicy ser ut?

Ur SVT:s miljöpolicy: 

SVT ska ta ett aktivt ansvar för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det innebär att vi strävar efter att minimera vår miljöbelastning i den egna produktionen, genom våra inköp samt i programverksamheten. 

Fokus för SVT:s miljöarbete ska vara där vår påverkan är som störst. Vi ska prioritera arbetet med att minska vår klimatpåverkan och miljöpåverkan från avfall och inköp av varor och tjänster. 

SVT strävar efter att mäta och följa upp vår miljöpåverkan. Miljöarbetet är integrerat i hela verksamheten och uppfyllandet av policyn granskas kontinuerligt. 

Vi kommer att fortlöpande höja ambitionen i miljöarbetet. Genom att fastställa mål och handlingsprogram för miljöarbetet ska vi fullfölja vår policy och redovisa resultatet i en årlig miljöredovisning. 

Vad har SVT för miljökrav vid inköp och upphandlingar?

Miljökrav finns alltid med i SVT:s inköp och upphandlingar. De varierar beroende på bransch men vissa grundkrav gäller alla, som till exempel att leverantören har ett strukturerat miljöarbete eller en relevant certifiering. I en del upphandlingar är det stort fokus på energieffektivitet, i andra kemikalier och inom till exempel resor och transporter är det ofta fokus på fossilfria drivmedel.  

Miljökompenserar SVT?

Nej, SVT klimatkompenserar inte för utsläppen i verksamheten. I stället fokuserar SVT resurserna på att effektivisera och reducera utsläpp så långt möjligt.

Var hittar jag SVT:s hållbarhetsredovisningar?

Dem hittar du här.

Sök efter svar och guider