Rättigheter

På våra digitala tjänster så som SVT Play och SVT Barn erbjuder vi våra tittare att se ett rikt utbud av våra program. Vårt mål är att visa så många program som möjligt, så snabbt som möjligt och under så lång tid som möjligt.

Fick vi bestämma fritt över programmen vore det enkelt, men verkligheten är att samtliga program som vi visar omgärdas av avtal. De program som vi kan visa längst tid och på flest sätt i våra digitala tjänster är våra egna produktioner med våra egna programidéer. När ett annat tv-bolag har gjort programmet eller gett upphov till programidén brukar möjligheterna bli mer begränsade för oss.

Några exempel på programidéer som inte tillhör SVT är Antikrundan och Mästarnas mästare.

Lagen om upphovsrätt

Alla program påverkas av lagen om upphovsrätt och upphovsrätten begränsar utbudet på olika sätt. Lagen om upphovsrätt säger att upphovsmännen får bestämma hur deras verk får visas. Det betyder att utbudet kan begränsas när, var och hur länge det får visas. Läs gärna mer hos Copyswede som företräder alla rättighetsinnehavares medlemsorganisationer och intressen.

Vi gör det vi kan

Vi förhandlar alltid med tv-bolagen för att vi ska få visa program och vi gör alltid vårt bästa för att du ska kunna se så många program som möjligt på våra digitala tjänster. Vi visar också programmen så länge som möjligt och till ett så stort område som vi bara kan.

Men, för att ett avtal ska komma till stånd krävs alltid att bägge parter är överens om avtalets innehåll. SVT kan inte ensidigt driva genom ett avtalsinnehåll som inte den andre parten accepterar. Ibland saknar även SVT ekonomiska resurser för att på egen hand genomföra en produktion. Av den anledningen kan vi ibland ingå avtal som begränsar våra visningsrättigheter utomlands.

Vilka rättigheter SVT förvärvar till programmen är därför alltid resultat av förhandlingar med upphovsmännens organisationer och upphovsmännen själva. Det kan finnas flera olika skäl till varför rättighetshavare vill begränsa nyttjandet av ett program, såväl ekonomiska som andra skäl.

Sök efter svar och guider

Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss