Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Erik, 13, vann viktig dom i HD

I ett mål i Högsta domstolen ändrades nyligen förundersökningssekretessen i Sverige. 13-åriga Erik Bloms överklagan, orsaken till förändringen.

Erik Blom har sedan förra året arbetat för Ung Webbradio som sänder samhällsengagerande radio för unga. Jobbet sköter han på fritiden efter skolan.

När han begärde av Stockholms tingsrätt att få ut namnet på en brottsmisstänkt blev det avslag med hänvisning till sekretess. Erik Blom begärde då att få handlingen avmaskad, men fick nej igen. Överklagan till Svea hovrätt – nytt avslag.

Men Erik Blom lyckades få Högsta domstolen (HD) att ta upp fallet. Och där vann han över underrätterna. Sekretessen hävdes – och därmed kunde Erik Blom avslöja att det fanns fler misstänkta i härvan kring HQ Bank. Det rapporterar tidningen Journalisten.

HD-domen innebär att namn på misstänkta kan komma att bli offentliga från det tillfälle en offentlig försvarare utses.

Kände att han hade rätt

-Jag kände hela tiden att jag hade rätt. Jag vet av egen erfarenhet att domstolar sekretesstämplar uppgifter utan att ha rätt till det, säger han till Journalisten.

-I mitt arbete stöter jag ofta på sådana uppgifter. Jag kan offentlighetsprincipen och sekretesslagen ganska bra.