Demokratier och diktaturer i världen - vad är skillnaden?

Demokratier och diktaturer i världen

I en demokrati får man rösta, tycka och tänka vad man vill.

Man brukar säga att länderna är fria.

Motsatsen till demokrati är diktatur. I en diktatur är det inte fritt på samma sätt.

Fria eller inte fria?

Titta på kartan här nedanför. De gröna länderna räknas som fria. De gula och röda länderna är lite fria, eller inte fria alls. Här är det inte lika lätt för människor att tycka och tänka som man vill.

Grafik demokratiska länder

Grön=demokrati, guld=lite fria, röda= inte fria alls. Källa: Freedomhouse.org

Fyra grundlagar

För att demokratin ska kunna fungera så finns det viktiga lagar om den i vår lagbok. De kallas för grundlagar. 

Sveriges fyra grundlagar: 
1. Regeringsformen  


2. Tryckfrihetsförordningen  


3. Yttrandefrihetsgrundlagen  


4. Successionsordningen

Sveriges fyra grundlagar

Regeringsformen berättar hur Sverige ska styras. 

• Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen handlar om att rätten att få säga och tycka nästan vad man vill. Att det ska få finnas tidningar, böcker, TV och radio. Och att inte politikerna styr vad som sägs där. 

• Successionsordningen berättar vilken makt kungen och drottningen har, och vem som kan bli kung eller drottning. 

Svåra att ändra

Grundlagarna är svårare att ändra än vanliga lagar. Men varför då? Jo, för att demokratin ska skyddas.