Vad är politik?

Är allt politik?

Skolmaten är politik. Simhallar och fotbollsplaner är politik. Miljö är politik. TV är politik. Godiset du äter är politik.   

Politik är hur man styr ett land eller en stad. Politiker bestämmer vilka lagar vi ska ha, hur skolan ska funka, och hur mycket pengar man ska lägga på till exempel sjukvård.

Folket bestämmer

I en demokrati, som i Sverige, är det folket som bestämmer över politiken genom att rösta i valet var fjärde år.

 

Har du koll på ordet "ideologi"?

Vill du rösta?

Be en vuxen slå på javascript.

25002500 röster sammanlagt

Eh, nää

14411441 röster sammanlagt

Ja, bra koll!

Vad är ideologier?

Ofta vill politiker nå ungefär samma mål. Alla vill att skolan ska bli bättre, till exempel.

Men det finns flera olika idéer på hur man ska göra. Man brukar prata om att partierna har olika ideologier. Ideologi är en massa idéer om hur samhället ska styras och om hur samhället ska vara.  

Höger och vänster

Till vänster finns ideologin socialism. Till höger finns ideologierna liberalism, konservatism och nationalism. Men ett parti kan också blanda olika ideologier.

Vilket politiskt område tycker du är viktigast?

Vill du rösta?

Be en vuxen slå på javascript.

18821882 röster sammanlagt

Miljö

870870 röster sammanlagt

Skola

794794 röster sammanlagt

Sjukhus

275275 röster sammanlagt

Polis