Diskutera valet i klassen!

Vad är politik?

- Fundera över saker som du gör i din vardag. På vilket sätt har politiker påverkat de grejerna? Försök komma på åtminstone tio grejer.

- Vilket politiskt område tycker du är viktigast? (T.ex. miljö, sjukhus, skola eller andra grejer). Motivera ditt svar!

- Om du fick välja - vad skulle politiker satsa mer pengar på?

- Om du fick ställa en fråga till en politiker - vad skulle du fråga, och till vem skulle du ställa frågan?

Demokrati och diktatur

- Hur tror du att Sverige hade varit om landet inte var en demokrati? Hur hade det varit att bo här? Hur hade det varit att gå i skolan? Hur tror du att ditt liv hade påverkats?

- Vad tror du är viktigast för att en demokrati ska fungera?

- Hur ser det ut med demokratin i er skola? Vad gör ni för att skolan ska vara demokratisk?

Regering och riksdag

- Nu när du lärt dig om riksdagen och regeringen - kan du förklara skillnaden för en kompis?

- Skulle du vilja sitta i riksdagen?

- I regeringen finns just nu 22 ministrar. Hur många kan du räkna upp? Testa dig själv mot en kompis!

- Vilken minister skulle du helst vilja vara?

- Om du var minister för en dag - vad skulle du göra då?

Partierna och politikerna

- Hur skulle det vara att jobba som politiker, tror du?

- Vad tror du är roligt/intressant/spännande med att vara politiker?

- Vad tror du är jobbigt/svårt med att vara politiker?

- Om du själv skulle starta ett parti, vad skulle det heta och vad skulle du kämpa för?

- Testa dig själv och dina kompisar - kan ni räkna upp de åtta riksdagspartierna? Och kan ni deras partiledare?

Valet

- Har du följt med till en vallokal någon gång? Om ja - hur tycker du det var att vara där?

- Varför tror du att det är viktigt att så många som möjligt röstar i valet?

- Varför tror du att vissa väljer att inte rösta alls?

- Man måste vara 18 år för att rösta. Vad tycker du om åldersgränsen?

- Skulle du själv vilja rösta i valet i år?