Kritiken har inte fått fäste bland väljarna

Publicerad
Analys ·

Flera tunga remissinstanser har riktat hård kritik mot regeringens förslag att skärpa asylreglerna. I väljarkåren finns dock ett stabilt stöd för åtgärderna. Den slutsatsen kan man dra av den Novus-undersökning som SVT har beställt med anledning av de lagförslag som under våren ska prövas av riksdagen.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

En annan slutsats av undersökningen är att förslagen tycks vara mer kontroversiella i flera av riksdagspartierna än ute bland väljarna. Sju av tio väljare gör tummen upp för förslagen. Bara två av tio väljare gör tummen ner.

Opinionsläget innebär därför en möjlighet för regeringen och inte minst för statsministern. Om debatten om förslagen blir hård kan det gynna regeringen och särskilt då Socialdemokraterna.

Om partiet ansågs agera valhänt och senfärdigt i höstas, finns nu en klar majoritet för den politik som föreslås.

Men det är förstås också fullt möjligt att partisympatierna inte påverkas särskilt mycket av de här lagförslagen. Om väljarna uppfattar det som att regeringen sent omsider accepterar den politik som Sverigedemokraterna länge har drivit kanske inte väljarströmmarna påverkas överhuvudtaget. Men det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om.

Majoritet även bland rödgröna väljare

Även om SD-väljare och borgerliga väljare är mest positiva till regeringens förslag, finns en majoritet som stödjer förslagen också bland rödgröna väljare och bland socialdemokrater, enligt Novus mätning.

Sedan regeringen presenterade huvuddragen i den nya asylpolitiken i slutet av november har kritiken stundtals varit mycket hård, både från myndigheter och intresseorganisationer. Uppenbart har denna kritik inte fått fäste i väljarkåren.

Oro för välfärden

Novus-undersökningen visar att många väljare är oroliga för att den svenska välfärden inte klarar av ett stort flyktingmottagande. Den analysen gör numera även statsministern. I sitt inledningsanförande vid partiets kommunkonferens förra helgen slog till exempel Stefan Löfven fast att den svenska välfärdsstaten förutsätter en reglerad och måttlig invandring. Många väljare anser också att Sverige inte kan ta emot fler asylsökande än andra EU-länder och att det är bättre att hjälpa flyktingarna i närområdet.

Regeringen väntas i veckan presentera ett sammanhängande förslag för lagrådet, som ska göra en juridisk granskning av de föreslagna åtgärderna, innan riksdagen får ärendet på sitt bord. Meningen är att Riksdagen ska fatta beslut innan sommaruppehållet.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.