Mats Knutson: ”Uppgörelsen viktig för regeringen”

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Regeringen och Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet är nu överens om försvarspolitiken. Uppgörelsen innebär att försvarsanslagen höjs med 10,2 miljarder kronor. Det är 800 miljoner kronor mer om året än i regeringens ursprungliga förslag.

Mats Knutson

Inrikespolitisk kommentator

Efter två veckors intensiva förhandlingar mellan partierna är alltså en uppgörelse nu klar. Efter Folkpartiets avhopp från förhandlingarna tidigare i veckan har frågan in i det sista varit hur de andra allianspartierna skulle agera.

Uppgörelsen om försvaret innebär en första spricka i den gemensamma allianslinje som präglat svensk politik alltsedan regeringsskiftet 2006. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har nu accepterat en försvarspolitik som döms ut som otillräcklig av Folkpartiet.

Landat på kompromiss

Försvarsanslagen höjs, enligt uppgörelsen, med 10,2 miljarder kronor under perioden. Det ska jämföras med regeringens ursprungliga förslag på 6,2 miljarder kronor och med alliansens gemensamma bud på 13,7 miljarder kronor. Partierna har alltså landat på en kompromiss som ligger ungefär mitt emellan buden. Värt att notera är dock att överenskommelsen ganska exakt motsvarar det ursprungliga bud som Moderaterna presenterade.

För regeringen har det varit mycket viktigt att nå en uppgörelse. Försvars- och säkerhetspolitiken är extra viktig att ha en nationell samsyn kring, inte minst i en tid då det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde försämras och där politiker återigen ser ett växande hot från Ryssland. Men uppgörelsen är också viktig för en regering som gärna framställer sig själv som en samarbetsregering. Den bilden skulle ha naggats rejält i kanten om Löfven misslyckats nå en uppgörelse med de borgerliga partierna om försvarspolitiken. Nu finns en stabil majoritet i riksdagen för den försvarspolitiska proposition som läggs på riksdagens bord.

Nato varit ett krav

Frågan om en Nato-utredning har varit ett starkt krav från alliansen. Kompromissen om det här är svårtolkad. Den innebär en expertrapport enligt finsk modell där internationella samarbeten och medlemskap i olika organisationer visserligen ska analyseras och utvärderas. Men där det också slås fast att analysen inte ska utvärdera den militära alliansfriheten.

Försvarsuppgörelsen innebär att det nu finns tre större blocköverskridande uppgörelser mellan regeringen och oppositionen i riksdagen. Det är Decemberöverenskommelsen, som reglerar hur partierna ska agera för att skydda ett minoritetsstyre, uppgörelsen tidigare i vår om betygen och det är den idag presenterade försvarsuppgörelsen.

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.