I många regioner uppmanas personer som haft kontakt med en covidsmittad att komma in för provtagning vid symptom. Foto: Fredrik Sandberg /TT

Guide: Så smittspårar regionerna covid-19

Uppdaterad
Publicerad

Så här ser smittspårningen av covid-19 ut i landet just nu – region för region. Folkhälsomyndigheten ska ta fram vägledning till regionerna för att öka smittspårningen i Sverige.

SVT Nyheter har skickat ut en enkät till samtliga 21 regioner i landet. Det här är deras svar.

Västmanland 

Under en tid har smittspårning skett kring alla fall, men inte alltid, och inte nu. 

Från början när sjukdomsfallen var få och alla från början hade blivit smittade utomlands identifierades alla som haft närkontakt med sjukdomsfallen och de isolerades under 14 dagar. 

När smittspridningen började ske i samhället i mitten av mars blev det svårt att identifiera alla olika personer som den smittade träffat när hen rört sig i samhället. Information lämnas till anhöriga/hushållskontakter om vikten av att vara uppmärksam på symtom, inte gå till arbete, skola, förskola, träffa andra om symtom uppkommer. Från mitten av mars har vi i Sverige inte fortsatt att isolera symtomfria kontakter. 

Mer omfattande smittspårning har under hela förloppet skett inom sjukhusvård, på äldreboenden, andra boenden, inom hemtjänsten, i andra slutna miljöer som kriminalvården. I dessa vårdmiljöer innefattar också smittspårningen en relativt omfattande provtagning av omgivningskontakter, i större omfattning. 

Begränsningar i såväl provtagningskapacitet som personella resurser gör att smittspårningsinsatserna för närvarande får fokuseras och prioriteras till de fall och miljöer som bedöms som viktigast. 

Gävleborg 

Smittspårar alla fall av covid-19 i regionen. 

Västerbotten 

Vi smittspårar alla i regionen. För att avlasta primärvården startar vi nästa vecka med centraliserad smittspårning. Vi har goda erfarenheter av centraliserad smittspårning från handläggning av sexuellt överförbara sjukdomar. 

Örebro

Smittspårning görs kring alla fall. Behandlande läkare är ansvarig för att smittspårning utförs. Smittspårning görs på närkontakter, personal inom vård och omsorg, exponerade i vård- och omsorgssituationer.

Gotland 

Inom Region Gotland tar vi kontakt med alla som är positiva för covid-19 för information och diskussion om det finns kända eller misstänkta fall i patientens närhet. De med symptom erbjuds provtagning. Om smitta kan ha skett inom vård eller omsorg görs smittspårning på både personal och brukare/patienter. 

Vi har startat upp provtagning via egen inloggning på 1177.se för närvarande inkluderas vård- och omsorgspersonal samt de med samhällsviktig verksamhet. Målet är att övriga folkbokförda på Gotland samt besökare ska kunna provtas med samma logistik. 

Skåne 

Vi smittspårar kring sådana patienter som läggs in för allt annat än covid-19, men som insjuknar under vårdtiden, provtas och blir positiva för covid-19 och i äldrevården. 

Vi smittspårar även vid ansamling av fall i vården/äldrevården. 

Smittspårningen går till så att man kartlägger exponerade patienter/boende och personal, ger dem information om att de är exponerade, ger dem råd och riktlinjer och sedan provtar enligt ett upplägg som är beroende på situationen. Smittspårning är alltså mer än att provta patienter. 

Vi bygger just nu upp ett system för centraliserad smittspårning avseende smitta i samhället. 

Det som görs idag: Behandlande läkare informerar och ger förhållningsregler till alla bekräftade fall. Dessa informerar sedan i sin tur sina närkontakter/hushållskontakter. 

Norrbotten 

Smittspårar ni alla fall av covid-19 i er region? Ja. Så har det varit sedan månadsskiftet då vi började kunna provta mer allmänt. Vi har centraliserad smittspårning kring covid-19-fall med folk som utbildats för att bara jobba med detta. 

Värmland 

Vi smittspårar och det finns särskilda rutiner för det. Det omfattar kartläggning och identifiering av exponerade personer och information till berörda. Smittspårning innebär inte alltid provtagning men kan göra det. 

Fall i vård och omsorg smittspåras mer intensivt och där kan det bli aktuellt med provtagning. Flödet och kommunikationen har fungerat bra. Om det har gett effekt på smittspridningen är svårt att säga i nuläget. 

Dalarna 

Vi tar ställning i varje enskilt fall hur långt vi ska driva smittspårningen. Hittills har vi hunnit med. 

Västernorrland 

I fallen ute i samhället ansvarar behandlande läkare för att smittspåra vilket i allmänhet innebär att hushållskontakter uppmanas vara uppmärksamma på symtom. Inom vård och omsorg utförs omfattande smittspårning av brukare/patienter och personal. 

Västra Götaland 

Enligt smittskyddslagen är det den behandlande läkaren som ansvarar för smittspårningen kring enskilda fall, men med tanke på mängden, blir traditionell smittspårning svår att klara av. De som provtas i primärvården får därför skriftlig information om att, vid positivitet, själva kontakta sina närkontakter. Detta så att de blir uppmärksamma på symtom och i sin tur kan provtas om de får symtom. Vill eller kan de inte göra detta själva, ska de säga till primärvården, som då kan ta över.

Ingen sätts i princip i karantän, men den generella uppmaningen att hålla social distansering och att stanna hemma vid minsta symtom gäller.

Primärvården uppmanas också, i de fall de misstänker en händelseutlöst smittspridning, tillexempel efter ett socialt arrangemang som en fest, ett studentfirande eller en körövning, att kontakta smittskyddet för gemensam bedömning hur en eventuell smittspårning skulle kunna göras. 

Vid fall inom vården, på sjukhus eller i kommunerna, sker i princip alltid en smittspårning där man kartlägger kontakter bland personal eller medpatienter/medboende. 

Jönköping 

Vi smittspårar alla fall. Smittspårningen innebär framför allt att de som haft kontakt med ett smittsamt fall identifieras och informeras, så att de kan vara uppmärksamma på symtom och i så fall testas.

Kronoberg 

Vi har smittspårat alla positiva patienter och att det har fungerat bra. 

Att smittspåra innebär för vår del allt från att informera kontakter, sätta folk i karantän till att provta alla i närheten av ett fall. Alla konstaterade positiva fall i Kronoberg har kontakt med sjukvårdspersonal, får information om sjukdomen och även informationsblad som man kan ge till närstående. Inom vård och omsorg utförs en mer omfattande smittspårning. 

Uppsala 

Smittspårning vid konstaterat fall hanteras via lokala rutiner när det gäller fall hos brukare eller personal inom slutenvård och kommunal vård och omsorg. I övrigt så åläggs övriga covid-19-fall att smittspåra själv utifrån de förhållningsregler och hjälpdokument som man delges i samband med att man får besked om positivt covid-test. 

Halland 

Vi smittspårar brett inom äldreomsorg och när smitta finns på institutioner, avdelningar och så vidare. Vad gäller allmänhet som provtas i den bredare provtagning som sker via 1177, får kontakter med symtom höra av sig för provtagning via 1177. 

Den smittspårning som vi gör har fungerat bra. Den bredare provtagningen har endast varit igång i en och en halv vecka, så det får vi utvärdera efter hand. 

Vi ser att vi framförallt vill skydda äldre och sköra, därav smittspårning i de sammanhangen. Samma sak vad gäller utbrott på institutioner där smittan snabbt kan spridas och många blir sjuka eller där vi ser att personal blir hemma och verksamhet lidande. 

Sörmland 

I Sörmland smittspårar alla fall utifrån smittskyddslagen, behandlande läkare kontaktar patienten som i sin tur informerar hushållskontakter om smitta och personer inom vård och omsorg smittspåras också. 

Vad gäller särskilda boenden så smittspårar vi enligt den rekommendation som kom från Folkhälsomyndigheten för några veckor sedan. Vi kommer också utvidga den till alla äldre inom hemtjänst/hemsjukvård. 

För patienter som vårdas på sjukhus har vi smittspårningskuratorer som håller i smittspårningen, och det har fungerat mycket bra. 

Jämtland Härjedalen 

I dagsläget smittspårar vi kring all personal inom vård- och omsorg samt patienter och brukare. I utvalda fall smittspåras även mot allmänheten via smittskyddsenheten. I övriga fall sköts smittspårning av den doktor som svarar ut positiva provsvar. 

Graden av smittspårning gentemot allmänheten kan variera beroende på provansvarig doktors möjlighet att smittspåra. I dagsläget har inte smittskyddsenheten resurser att själv bedriva smittspårning gentemot samhället/allmänheten. 

Östergötland 

I princip ja. Inom särskilda boenden för äldre görs det i samverkan mellan boendet, ansvarig primärvårdsläkare och Smittskydd och vårdhygien. I befolkningen medföljer information så att de själva smittspårar. 

Stockholm

Enligt smittskyddslagen är det den behandlande läkaren som ansvarar för att smittspårning sker. Initialt under utbrottet tog smittskyddet över detta arbete fram tills dess att smittan var så omfattande att vi hade samhällspridning. 
 
Varje patient som konstaterats ha en pågående covid-19 infektion får också information om att informera personer som han eller hon varit i nära kontakt och be dem att vara vaksamma vid symptom samt hur de bör agera om det uppstår. Med det individuella ansvaret vid konstaterad smitta kommer också rekommendationer om att isolera sig med mera.

I olika skeenden krävs olika strategier. Fokus initialt var att bromsa och fördröja spridning runt varje fall så mycket som möjligt men när samhällspridning konstaterades så ändrades fokus framför allt mot att skydda miljöer där en spridning har allvarligaste konsekvenser, det vill säga inom vård och omsorg. Troligen hade vi sett ännu tidigare spridning om den initiala strategin att spåra alla kontakter runt fallen initialt inte genomförts.

Kalmar

Den läkare som tar emot ett positivt provsvar gör en initial smittspårning. Vid behov av utökad smittspårning, till exempel i känsliga verksamheter (SÄBO, LSS-boende) har Smittskydd och Vårdhygien under våren bistått behandlande läkare i smittspårning.

Region Kalmar län har haft relativt begränsade möjligheter till provtagning under våren, vilket även påverkat smittspårningens omfattning. Sedan ett par veckor tillbaka kan dock all personal inom hälso- och sjukvård och omsorg testa sig vid symptom. Från och med idag finns dessutom möjlighet för allmänheten att testa sig vid symtom. Från och med nästa vecka kommer utökad smittspårning i länet att ske via en nyinrättad smittspårningsenhet. Enheten kommer successivt att öka omfattningen av utökad smittspårning och fokuserar initialt på smittspårning i känsliga verksamheter.

Blekinge

Har inte svarat.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Coronapandemin

Mer i ämnet