Allt fler blivande mammor lider av fetma

Publicerad

Antalet gravida som lider av fetma har ökat kraftigt de senaste åren. I flera av landets regioner räknas så många som hälften av de blivande mammorna som feta eller överviktiga.

– Det här avspeglar samhället, vi ser att fetma ökar i alla grupper och jag ser det som ett bekymmer för det ökar riskerna i samband med en graviditet, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare i Dalarna.

Fetma och övervikt ökar risken att drabbas av komplikationer, både under graviditeten och förlossningen och även barnet utsätts för risker.

Växer i hela landet

Problemet växer i hela landet och allra värst är det i Dalarna. Här är hälften av alla blivande mödrar överviktiga eller lider av fetma. Stockholm ligger bäst till  med 34,6 procent av de gravida som lider av övervikt eller fetma, följt av Västerbotten där motsvarande siffra är 40, 5 procent.

Runt om i landet arbetar regioner och landsting efter olika modeller för att att hejda utvecklingen. I Dalarna uppmanas numera kvinnor att ta kontakt med barnmorskemottagningen ganska snabbt när man blivit gravid, för att ha ett tidigt hälsosamtal för att diskutera levnadsvanor och bland annat kost och motion och den som är överviktig erbjuds extra uppföljning och stöd.

Erbjuder dietist

– Numera kan vi också erbjuda att dietister deltar i  gruppverksamhet för gravida, för att samtala om kosten, säger Sara Hogmark.

Hon menar också att vi behöver jobba mer förebyggande och nämner hur man numera i större utsträckning tar upp frågor om hälsa och eventuella framtida graviditeter, redan i samtal om preventivmedel på barnmorskemottagningar.

– Man kan redan då resonera om hur man kan ändra sin hälsa för att må så bra som möjligt innan man blir gravid.

SVT rapporterade · Vikt, kost och träning under graviditeten - experten svarar på dina frågor

Välkomna till chatten om vikt, kost och träning under graviditeten. Mödrahälsovårdsöverläkaren Sara Hogmark och primärvårdsdietisterna Mia och Lisa besvarar era frågor!
08.55
Jag är van vid träning och vill gärna fortsätta med det under graviditeten. Ska jag prioritera styrketräning eller konditionsträning om jag måste välja? Kan jag fortsätta träna som vanligt, dvs samma intensitet? Gravid i vecka 18.
Hej Sisa! Vilken bra fråga! Såväl styrke- som konditionsträning kan många gånger fungera bra under en normal graviditet, men du kanske märker allt eftersom att du behöver anpassa dig något under graviditeten. Kanske märker du att pulsen stiger och att andningen kan bli något mer ansträngd allt eftersom, vilket är normala kroppsliga förändringar under graviditeten. Vid styrketräning kan det vara lämpligare att ta något lättare vikter fler repetitioner än för tungt varje gång. Kroppen tyngdpunkt förändras också när magen växer och för några kan det innebära en extra ansträngning särskilt för ryggen och bålmuskulaturen. Egentligen är det endast ett fåtal sporter som brukar avrådas ifrån under en normal graviditet, det kan t ex handla om kontaktsporter med större risk för stötar mot magen. Den som råkar ut för foglossning eller någon annan medicinsk komplikation under graviditeten, t ex högt blodtryck, kan behöva anpassa träningen och kan erbjudas personlig rådgivning via en barnmorskemottagning. Läs gärna mer på 1177/Vårdguiden om fysisk aktivitet under graviditeten: https://www.1177.se/Stockholm/barn--gravid/graviditet/livsstil-och-halsa-under-graviditeten/fysisk-aktivitet-under-graviditeten/
MVH
Sara Hogmark
Mödrahälsovårdsöverläkare
08.55
Klart att man vill sitt bästa för det framtida barnet, men söker man likt mig själv för att få hjälp att ändra sin kosthållning får man inget stöd av vårdcentralen. De är mycket oförstående att man vill gå ner i vikt för att få en hälsosammare graviditet. Deras frågor har varit; Har du fått missfall och tror att det kan bero på din övervikt? eller Har du ens försökt att bli gravid?

Min fråga blir har man erbjudit hjälp när kvinnor har sökt hjälp för övervikt istället för när de väl är gravida? Och samarbetar dessa enheter i landet så att man inte bollas i mellan?

Hej Astrid!

Så tråkigt att du upplever att du inte blivit bra bemött och fått den hjälp du efterfrågat! Primärvården kan skilja sig åt över landet när det gäller hur insatser för levnadsvanor är ordnad. Men i grunden bör du, var du än bor, ha möjlighet att vända dig till i första hand en vårdcentral med den här typen av hälsofrämjande frågor. På några håll finns levnadsvanemottagningar inom primärvården, på vissa håll kan remiss utfärdas till särskild enhet för behandling som t ex dietistrådgivning, beteendeterapi och i vissa fall kirurgi. Du har möjlighet att vända dig till vilken öppenvårdsmottagning som helst i Sverige.

Med vänlig hälsning

Sara Hogmark
08.56
Hej!
Jag har övervikt/fetma enligt BMI redan innan jag blev gravid men är hälsosam i matvanor och är mycket fysisk aktiv, samt tränar. Trots detta skuld beläggs jag och får göra sockerbelastningsprov, eftersom mitt BMI är högt. Detta har skapat oro hos mig, istället för att screena efter aktivitetsnivå och matvanor och uppmuntra det som är bra. Kanske behöver man se över om BMI verkligen är den bästa ”screeningen” för hälsa? En del har en blandat hög BMI av både muskler och övervikt som bidrar till högt BMI, men kanske vikt mig själv har bra värden och låg risk graviditet. Normal BMI behöver ju inte heller innebära att man äter hälsosamt och rör sig?

Hej!

Du har helt rätt i att BMI är ett trubbigt mått och kan vara missvisande beroende på kroppssammansättning och muskelmassa. Det här är något som diskuteras inom mödrahälsovården nationellt, men hittills har man inte kommit på något bättre screeningmått än just BMI. Det är viktigt att rådgivningen hos barnmorskan är individanpassad och att samtalet handlar om mer än BMI. Så bra att du hade en normal sockerbelastning!

Med vänlig hälsning

Sara Hogmark

Vi håller med dig, det finns begränsningar med BMI. BMI säger inget om hur stor andel av vikten som utgörs av fett respektive muskler. Därför blir det ett orättvist mått för dem som har mycket muskler. De får ett högt BMI. Det är viktigt att ta hänsyn till det när man bedömer BMI. BMI fungerar bra i många andra fall.                                                  Att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv är alltid bra. Fortsätt med det!
08.56
Vad räknas som en övervikt när man är gravid? Hur många kg är ok att gå upp?

Hej Martina!

Under graviditeten sker stora kroppsliga förändringar och fler faktorer än mammans vanliga kroppssammansättning kan påverka vad vågen visar. När man diskuterar viktuppgång under graviditeten brukar man utgå ifrån den vikt den gravida har vid första besöket på barnmorskemottagningen. Då detta besök ofta sker i tidig graviditet så är definitionen av övervikt densamma som för den som inte är gravid och den är baserad på BMI-värdet (vikt i kg/längd i kvadratmeter) där övervikt motsvarar BMI 25-29,9 och BMI 30 eller över räknas som fetma. Rekommenderad viktuppgång (enligt WHO) varierar något beroende på vad vikten är i tidig graviditet, där en underviktig person rekommenderas större viktuppgång under gravitet jämfört med en gravid med övervikt. Vid övervikt eftersträvas en viktuppgång på 7-11,5 kg under graviditeten, vid fetma anses det mest hälsosamt att försöka begränsa viktuppgången till max 6-9 kg. Viktnedgång rekommenderas inte under graviditet.

MVH

Sara Hogmark

09.56
Vilket BMI är det högsta man får ha för att få hjälp till en graviditet? Gäller det samma BMI gräns oavsett man behöver IVF eller bara lite "hormonell hjälp"?

Hej Anna!

Det här är en fråga där rutiner kan skilja sig åt beroende på var du bor. Jag kan därför inte ge dig någon exakt BMI-gräns. Det kan upplevas konstigt och orättvist att erbjudande om vård skiljer sig åt i landet. Som vårdtagare har man möjlighet att uppsöka öppenvård även utanför den region där man är bosatt.

Med vänlig hälsning

Sara Hogmark, Mödrahälsovårdsöverläkare Region Dalarna

09.57
Önskar att vården generellt ökade prioriteringen och underlättade för att hjälpa människor med fetma! Finns ens någon sådan ambition?

Hej Anette!

Vi är många som arbetar med det hälsofrämjande perspektivet nom vården och visst händer det att dessa frågor kan behöva stå tillbaka för mer akuta insatser i en tid av begränsade resurser. Nationellt inom hälso- och sjukvården är frågan dock ständigt aktuell. Samtidigt är den här frågan större än något som kan lösas enbart genom insatser av hälso- och sjukvården, det behövs ett samhällsperspektiv med t ex politiska beslut som underlättar en hälsosam livsstil.

Med vänlig hälsning, Sara Hogmark
09.59
Så bra Sara att detta tas upp! Tendensen till övervikt har funnits länge. Viktigt att mammorna lär sig kosthållning tidigt både för sig själva och för barnen. Matvanor ”ärvs” till barnen.
Hej Gun!
Det ligger mycket i det du skriver. Förutom mödrahälsovården så har barnhälsovården en aktiv och viktig roll på det här området. Förutom kloka släktingar och andra i familjens närhet! MVH Sara Hogmark
09.59
Det finns bara en anledning till att övervikt uppstår: man tar in mer energi än man gör av med, vilket oftast beror på dålig disciplin. Individers brist på disciplin ska inte belasta samhället (mödravårdscentraler mm).

EGET ANSVAR!
Många inlägg nämner ord som tröstätning, ångestätning, dålig disciplin, mycket godis och skitmat, lite motion, att inte ta itu med problem och livsföring, att inte bry sig som orsaker till övervikt och fetma. Ta inte för givet att det är så enkelt! Det är mer komplext än så. Det finns många olika orsaker som till exempel arv, miljö, psykologiska faktorer, stress, sömn, läkemedel. Arvet kan göra att man har lättare att lagra energi i kroppen och få en högre vikt.
10.13
Hej. BMI är för mig någoting som betyder ingenting. Jag har ju tränad 3 gånger om veckan under mitt studium (3år) och ättit som diätisten säger. Ändå blev min BMI inte lägre än 25,x. Men om man leta på muskelmass (36%)/ fetmass (30%) balancen, so visade sig att jag blir faktisk friskare än några pers. som ligger inom BMI.
Jag har en physik påfrästande job, är mycket ute, idrotta till, äta hälsosam men ändo inte passa in i BMI.
Nu under graviditäten mar jag super bra och mina blodprov ser jättebra ut. So jag tycker, BMI är misslurande. Det säger ingenting om hur frisk man är.
Hej Dani! Du har helt rätt i att BMI är ett trubbigt mått och kan vara missvisande beroende på kroppssammansättning och muskelmassa. Det här är något som diskuteras inom mödrahälsovården nationellt, men hittills har man inte kommit på något bättre screeningmått än just BMI. Det är viktigt att rådgivningen hos barnmorskan är individanpassad och att samtalet handlar om mer än BMI.
MVH Sara Hogmark
Vi håller med dig, det finns begränsningar med BMI. BMI säger inget om hur stor andel av vikten som utgörs av fett respektive muskler. Därför blir det ett orättvist mått för dem som har mycket muskler. De får ett högt BMI. Det är viktigt att ta hänsyn till det när man bedömer BMI. BMI fungerar bra i många andra fall.                                                  Att äta hälsosamt och vara fysiskt aktiv är alltid bra. Fortsätt med det!

Övervikt och fetma vid graviditet – län för län

Visa

REGION             ÖVERVIKT   FETMA

Dalarna                    30,5           19,5

Södermanland        28,6           21,3

Blekinge                  30,1           18,9

Gävleborg               28,6           19,8

Västernorrland       26,9           20,4      

Västmanland          28,1             9,0

Norrbotten             26,5           17,5

Örebro                     27,0           18,1

Kalmar                     27,4           16,9

Östergötland          27,9           16,3

Jönköping               26,8           17,2

Kronoberg              28,5           15,2

Jämtland                 26,5           17,0

Uppsala                   27,5           15,8

Gotland                   24,4           18,3

Halland                    27,0           15,0

RIKET                      26,4          15,1

Västra Götaland      25,9          15,1    

Västerbotten           25,4          15,1

Stockholm                23,7          10,9

Uppgifter från Skåne saknas hos socialstyrelsen.

Källa: Socialstyrelsen

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer