Se hur partierna har svarat i listan. Foto: SVT

Så ska partierna möta utmaningarna i Sloalyckan och Falkagård i Falkenberg

Publicerad

Alla partier är överens – utmaningarna i Sloalyckan och Falkagård i Falkenberg är flera och åtgärder behövs. SVT Nyheter Halland har inför valet frågat samtliga invalda partier i Falkenberg hur just de ska tackla problemen nästa mandatperioden.

Se svaren i listan nedan.

Liberalerna

Prio ett är vuxna i arbete. Vi vill ha ett fortsatt gott samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet (SSPF).  En viktig målgrupp att nå är föräldrar, så de förstår vikten av att ta ansvar för sina barn. För de yngre barnen/ungdomarna behövs det meningsfull sysselsättning/fritid, gärna i samerbete med olika föreningar. För de rent kriminella, som ängnar sig åt bl.a. droghandel, återstår bara polisiära insatser. På sikt bör Sloalyckan byggas om med mer varierande boendeformer.

Vänsterpartiet

För att komma tillrätta med dom utmaningar som finns i bostadsområdena så krävs att kommunen gör långsiktiga satsningar på barn och ungdomar, både fritidsverksamheter och förstärkningar i förskola och skola. Kommunen behöver visa sin närvaro med samhällsservice, något slags medborgarkontor med plats för socialsekreterare, sjuksköterska – kanske i anslutning till möteslokal/fritidsgård. Även FABO behöver ta ett långsiktigt ansvar för att rusta upp områdena samt hålla rent och snyggt i utemiljöerna – belysning och andra åtgärder som skapar ökad trygghet och trivsel.

Kristdemokraterna

Vi kommer att fortsätta samarbetet med lokala föreningar, polis, kultur & fritids trygghetsarbete, samt socialnämndens fältare. Fortsätta utveckla fritidsgård och öppen förskola i samarbete med föreningar. Det handlar om långsiktigt arbete, inte tillfälliga projekt. Vi kommer även satsa på belysning, röja sly och buskage för att öka tryggheten och bygga en rolig lekplats som öppnar upp och knyter samman sloa och vindilen. Vi vill även sälja delar av sloa så att de kan omvandlas till bostadsrätter för att göra det möjligt att göra en bostadskarriär inom området.

Moderaterna

Du skall känna dig trygg oavsett var du befinner dig i kommunen. Brottslighet sker lokalt och behöver förebyggas lokalt. Det är vår uppgift att se till att varje kommuninvånare kan känna sig trygg – hemma och i den offentliga miljön. Därför vill vi:

Öka antalet fältarbetare inom socialförvaltningen vars arbete är att fånga upp ungdomar på glid. Fördjupa samarbetet med polis, socialtjänst, fritidspersonal och vårdcentraler. Installera fler trygghetskameror för ökad känsla av trygghet. Stärka arbetet med integration så att varje invånare skall känna sig delaktig i samhällets utveckling. Verka för fler elevvärdar i skolan. Röja upp och göra det trevligare så att fler vill motionera och röra sig i området. Öka självförsörjandegraden. Öppna upp sekretessväggarna mellan olika myndigheter. Säkerställa att alla får möjlighet att utveckla det svenska språket, från förskola och uppåt

Socialdemokraterna

Vi vill fortsätta med och utveckla tidiga insatser för de yngsta barnen som riskerar hamna snett och deras familjer. Vi vill rusta upp husen och utemiljöerna och bygga ihop områdena med övriga staden. Vi vill ha skolor utan vinstuttag där barn från olika områden möts och vi vill storsatsa på vuxenutbildning så föräldrar kan få jobb.

Centerpartiet

Utökad kameraövervakning vid mittenparkeringen. Fastighetsåtgärder, grönyteskötsel. Bort med garagen på Sloa.

Fler vuxna på plats, fortsätta med föreningssamverkan samt grannsamverkan. Levande mötesplats för alla åldrar. Samverkan med polis, soc, FABO. Täta möten.

Miljöpartiet

1. Skola och socialtjänst – Vi behöver utöka resurserna för att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna fel, och förbättra samordningen och samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar.

2. Samarbete mellan alla berörda parter – Lösningen till de allra flesta problemen finns lokalt. En överväldigande majoritet vill inget annat än att bo ett tryggt område där alla trivs och ingen behöver känna sig orolig, men de känner sig utlämnade, bortglömda och att de saknar verktyg för att göra något åt situationen. De behöver få det stöd och de verktyg de efterfrågar.I de fall där man lyckats vända utvecklingen har det skett genom samarbete mellan alla berörda parter, de boende, lokala föreningar, bostadsbolag, kommun, polis och alla andra som på ett eller annat sätt verkar i områdena. Insatser påbörjades 2020, bla genom satsningar på Stenfalken, men föll mellan stolarna när pandemin bröt ut. Det arbetet måste återstartas och utökas.

3. Underhåll och Upprustning – Ser ett område öppet, inbjudande och världskatastrof ut minskar risken för skadegörelse markant och bråk markant och området upplevs mycket tryggare.Det här är billiga och effektiva åtgärder som behöver prioriteras upp omgående.

Sverigedemokraterna

Lös utmaningarna genom att ta i med hårdhandskarna i de utsatta områdena. Vi måste våga att agera.

Utveckla övervakningen och säkerheten i områdena.

Viktig del – gå in i skolorna och ta tag i problematiken med krafttag – inkludera alla parter som vuxna, föräldrar, skola, jobb, polis etc.

Dem övriga partierna har totalt misslyckats med migrationspolitiken i kommunen. Man har inte velat lyssnat till undertecknad att man måste inkluderas in i samhället och detta är nu kontentan av deras stora misstag som vi ska städa upp efter.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.