Foto: SVT

Så tänker politikerna om Gottsunda och Valsätra

Uppdaterad
Publicerad

Vi frågade de politiska partierna i Uppsala kommun om hur de ser på situationen som råder i stadsdelarna Gottsunda och Valsätra och hur den ska lösas.

Här nedan har vi sammanställt svaren från de politiska partierna. Frågorna har ställts till samtliga partier, men där Miljöpartiet inte har lämnat några svar. Yttranden från detta parti har därför inte kunnat publiceras.

Simon Alm, gruppledare (SD):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Det är en ovärdig situation för Valsätra- och Gottsundaborna samt kommunen som helhet. Man ska i alla delar av Uppsalakommun kunna räkna med att bussar inte ställs in med anledning av upploppsliknande situationer. Det är främst dem som bor i utsatta områden som får lida i det maktvakuum som finns där. Polismyndigheten måste kunna beivra uppenbara brott i områdena och se till att brottslingarna lagförs. Det är en liten andel som förstör för alla andra. Det är ett svek att samhället låter dem fortsätta hålla på år ut och år in.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Vi har föreslagit kameraövervakning, eller trygghetskameror som andra partier vill kalla dem. Vi har även motionerat om ordningsvakter på plats, vilket är en motion som nyligen besvarades i kommunstyrelsen då de rödgröna avser att ta med förslaget i kommande dialoger med Polismyndigheten.

– Sen har vi en helt annan inriktning vad gäller mjukare frågor såsom sammanhållning i form av assimileringspolitik. Känslan av att en kastad sten på en buss, brand- eller polisbil måste vara att det är en kastad sten mot sitt egna samhälle. Om fler känner på det viset kommer färre stenar att kastas, det är vi helt övertygade om.

Mona Camara Sylvan, gruppledare (FI):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Det vi ser i Gottsunda är detsamma som vi ser och har sett i många utsatta orter kring Sveriges större städer. Det är konsekvenserna av en havererad välfärdspolitik, en ansvarslös ekonomisk politik där reell fattigdom kommit att bli regel mer än undantag. En misstro för samhällets stödjande instanser gror i dessa områden vilket är fullkomligt logiskt. Förtroende är något man förtjänar. Många, i synnerhet ortens unga har blivit svikna av oss, av polisen, av sociala samhällsinstitutioner, av en fördelningspolitik som syftat till att öka segregation och trycka ner ortens unga.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Först och främst måsta vi som engagerar oss i denna fråga ta ansvar över det politiska samtalet. HUR vi talar om detta spelar roll. Vi måste ta oss ur den polariserade debatten som handlar om ”dem” som bränner bilar och vrida diskussionen tillbaka till vad det faktiskt handlar om; Fördelningspolitik, diskriminering och institutionaliserad rasism. Att påstå att det finns en enkel kortsiktigt och enkel lösning på det som händer i Gottsunda, något som är resultatet av en långtgående systematisk utslagningsmekanism, skulle vara direkt oansvarigt. Det finna ingen kortsiktig lösning på social oro,  systematisk orättvisa och ojämlika livsvillkor.

– Lösningen ligger att långsiktigt jobba mot social och ekonomisk segregation med en progressiv fördelningspolitik, fler och billigare hyresbostäder en tryggare skola, fler ungdomsgårdar och aktiviteter för unga samt ett aktivt arbeta från kommunens sida för att stärks ungas organisering i sin närmiljö.

– Vi tror inte att ”fler poliser är lösningen även om vi tror på en ökad närvaro av offentligen, där ingår givetvis polis. Men i det fallet handlar om att bygga broar och odla goda relationer med föreningsliv, verksamheter och unga. Det handlar om att återskapa det förtroende som förlorats. Förtroende är nyckeln till dialog, förståelse och inkludering.

Jonas Segersam, kommunalråd (KD):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Den senaste tidens oroligheter i Valsätra och Gottsunda är fullständigt oacceptabel. När räddningstjänst och kollektivtrafik inte kan befinna sig i området utan att bli utsatta för stenkastning och våld så är det de laglydiga individerna och familjerna i området som drabbas allra värst.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Vi kristdemokrater vill att kraftåtgärder sätts in omedelbart. Öka den polisiära närvaron, sätt upp trygghetskameror och låt kommunala ordningsvakter patrullera i området. På kort sikt måste vi öka samarbete mellan polis, räddningstjänst, UL, socialtjänst och andra aktörer i kombination med fler trygghetskameror och ordningsvakter. Den ökade otryggheten som den här typen av oroligheter för med sig måste tas på största allvar.

Marlene Burwick, kommunalråd (S):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Den stenkastning och kriminalitet som nu sker är fullständigt oacceptabel. Dessa få individer förstör för hela lokalsamhället och skapar otrygghet. De orsakar förstörelse för tusentals kronor och skickar notan till alla som arbetar och betalar skatt.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Både polisen, kommunen och samhället i stort behöver öka sin närvaro och synlighet i området. Vi arbetar tillsammans med polisen genom skolan och socialtjänsten, vi ger också stöd till nattvandrare så att fler vuxna ska finnas ute på gator och torg. Men föräldrar måste också ta ett större ansvar så att deras ungdomar inte är ute på kvällen och kastar sten.

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Situationen är oacceptabel och kräver att ett brett spektrum av åtgärder sätts in. Det är en liten skara av individer som skapar stor oreda och mycket otrygghet för alla de oskyldiga i området, det kan vi aldrig acceptera.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Tills situationen förbättrats vill vi i Moderaterna se ordningsvakter med mobila kameror dygnet runt i berörda områden. Vi vill även att kommunen omedelbart planerar för en medborgardialog i området tillsammans med polisen för att boende i området ska komma till tals.

– Det är också viktigt att de individer som ställer till oreda och förstör lagförs och omhändertas. För att minimera platser för tillhåll och kriminella aktiviteter är det viktigt att säkerställa att det är rent och snyggt i området, att all belysning fungerar, att buskage och otrygga platser är nedklippta.

– I kombination med detta behöver det långsiktiga arbetet fortlöpa och förbättras med fokus på skola och jobb. Vi skulle också gärna se att Bandstolsvägen öppnas upp och återvändsgränden tas bort för att skapa en bättre flöde för människor och trafikslag.

Stefan Hanna, kommunalråd (C):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Centerpartiet anser att situationen är allvarlig och att det är ett misslyckande för det offentliga att rättssamhället inte når alla delar av kommunen. Framförallt Polisen, men också Uppsala kommun, har ett ansvar gentemot alla som bor i Valsätra och Gottsunda att garantera deras trygghet och upprätthålla lag och ordning.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Långsiktigt så måste utanförskapet i de här områdena brytas och segregationen måste minskas, bland annat genom mer varierade boendeformer i områdena. Arbetslösheten och bidragsberoendet måste ned och skolresultaten måste upp. Kortsiktigt så vill vi stärka samverkan mellan skola, socialtjänst och polis genom att tillföra mer resurser.

– Vi vill också se att kommunens satsning på ordningsvakter förlängs och utvidgas till relevanta delar av Valsätra och Gottsunda. Centerpartiet har tidigare också efterlyst införandet av ett särskilt trygghetsnummer kopplat till en trygghetscentral, vilken ska samordna nattvandringar, polis och ordningsvakter.

Mohamad Hassan, kommunalråd (L):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Det som sker nu är naturligtvis oacceptabelt. Att bränna ned sina grannars bilar och kasta stenar på kollektivtrafiken orsakar förutom materiell skada stor otrygghet. Samtidigt är det ett tydligt symptom på att vi som samhälle inte lyckats inkludera människor.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– Problemen i våra utsatta områden behöver långsiktiga åtgärder, inte kortsiktiga sådana. Jag har slutat tro att enbart kommunala resurser löser allt. Vi behöver också ett starkt föräldraengagemang som går hand i hand med övriga insatser och samarbete med civilsamhället. Liberalerna anser att tillgång till fritid, idrott och kultur är viktiga.

– Det ska kombineras med insatser för vuxna som leder till utbildning och jobb. Ungdomarna behöver se förebilder i form av engagerade föräldrar som har ett jobb att gå till och ungdomarna behöver få tilltro till samhället och känna att det finns en plats för dem och en framtid.

– Sammanfattningsvis är Liberalernas medicin: engagerade föräldrar, jobb och utbildning, meningsfulla aktiviteter för ungdomar, stöd till civilsamhället och närvarande av ordningsmakten i samarbete med kommunen.

Ilona Szatmari Waldau, kommunalråd (V):

Hur ser ni på situationen i Valsätra och Gottsunda?

– Vi är oroliga över situationen just nu. Trots flera insatser efter tidigare oroligheter fortsätter det. Så länge många boende i Gottsunda och Valsätra är arbetslösa eller sjukskrivna, har låga inkomster och bor trångt finns risken för social oro när de unga saknar framtidstro och inte känner sig som en del av samhället.

Vilka insatser krävs för att råda bot på oroligheterna?

– I ett långsiktigt perspektiv måste vi arbeta med förebyggande åtgärder men också insatser för att minska klyftor genom bl.a. ökad delaktighet, jobb och bra boendesituation. I ett kortare perspektiv måste vi fortsätta med det trygghetsskapande arbetet och samarbetet mellan socialtjänst, skola och polis.

HELA RAPPORTERINGEN: Läs mer här

Bränder och stenkastning

Visa

Senaste tidens bränder och stenkastning i stadsdelarna Gottsunda och Valsätra:

14 september: Räddningstjänst fick glasflaskor kastade mot sig i samband med bilbränder. Även en mediafotograf som var på plats blev jagad och hotad.

15 september: Ny stenkastning mot polis i samband med bilbränder.

17 september: Stadsbussar utsattes för stenkastning. Två hållplatser fick tillfälligt dras in.

19 september: Väktare sätts in för att förhindra fortsatt stenkastning mot bussarna.

27 september: Flera stadsbussar utsätts för stenkastning vid två olika tillfällen. En hållplats drogs tillfälligt in. UL beskriver att busschaufförer känner oro för att köra i området.

HELA RAPPORTERINGEN: Läs mer här

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

OROLIGHETER I GOTTSUNDA/VALSÄTRA

Mer i ämnet