I riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm håller riksdagen till.  Riksdagen består av en kammare med 349 ledamöter, som väljs genom allmänna och direkta val vart fjärde år.

Politik

Här kan du följa SVT:s rapportering om svensk politik – de senaste nyheterna om politiska partier, regering och riksdag.
Vart fjärde år är det riksdagsval. Den partiledare som får störst stöd i riksdagen blir statsminister och bildar regering. Regeringen styr Sverige men måste förankra sina förslag i riksdagen, som är högsta beslutande församling.

Allt om: Politik

2076 artiklar