Tre bilder från SVT Verifierar, en på reporter som visar karta över kriget i Ukraina, en på branden på Oceana, en påstådd Hamas-tunnel i Gaza.

SVT verifierar

Hur vet vi att klipp och foton som sprids vid katastrofer, kriser eller krig är äkta och inte påhittade för att sprida lögner och falsk information? Inte sällan används till exempel bilder i syfte att stärka ena partens narrativ eller gynna en stormakts intresse.
SVT Nyheter använder olika metoder för att verifiera trovärdigheten av uppgifter som sprids via bland annat sociala medier.

Allt om: SVT verifierar

50 artiklar