Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här: Om cookies och personuppgifter

Folk & Försvars rikskonferens i Sälen

Försvarsminister Karin Enström (M) Foto: Scanpix

Talen, intervjuerna och föredragen – om extremism, NATO och svensk försvarsförmåga.

Tisdag 2013-01-15

09:00 Kartan och verkligheten (inkl. 20 min frågestund)
Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall håller talet i stället för ÖBSverker Göranson som har blivit sjuk

09:50 Försvarsförmåga med förbehåll?
Med Claes Arvidsson, ledarskribent Svenska Dagbladet, Lars Fresker, ordförande Officersförbundet, Annika Nordgren Christensen, försvarsdebattör.

10:30 Perspektiv
Hanna Wagenius, förbundsordförande CUF och Aron Modig, förbundsordförande KDU

10:40 Europas försvarsindustri: vision och verklighet
Jan Joel Andersson, Senior Research Fellow Utrikespolitiska institutet

11:00 Peter Hultqvist om (S) tiopunktsprogram för försvaret
Kerstin Holm intervjuar.

11:05 Extremism: ett hot mot Sverige?
Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister. Inspelat 13/1.

12:30 Säkerhet och beredskap – i rätt riktning
Karin Enström (M),  försvarsminister

13:10 Våra alternativ
Peter Hultqvist (S), ordförande Försvarsutskottet
Peter Rådberg (MP ), ledamot Försvarsutskottet

13:45 Omvärlden och svensk försvarspolitik
Johannes Malminen, enhetschef FOI
Jan Joel Andersson, Senior Research Fellow Utrikespolitiska institutet
Göran Larsbrink, ledamot Kungl. Krigsvetenskapsakademien

14:25 Omvärlden och svensk försvarspolitik: våra slutsatser
Hans Wallmark (M), ordförande Utrikesutskottet
Åsa Lindestam (S), ledamot Försvarsutskottet
Staffan Danielsson (C), ledamot Försvarsutskottet
Allan Widman (FP ), ledamot Försvarsutskottet

15:05 Perspektiv
Erik Bengtzboe, förbundsordförande MUF
Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU

15:45 Observationer efter orkanen Sandy
Ola Johannesson, affärsområdeschef SOS Alarm
 Karin Andersson, projektledare SOS Alarm

16:00 Intervju med försvarsminister Karin Enström

16:05 Lärdomar från 22 juli
Øistein Knudsen jr., Ekspedisjonssjef Justis- og beredskapsdepartementet

16:45 Erfarenheter och svensk verklighet
Lars Hedström, chef IH T Försvarshögskolan
Bengt Sundelius, professor Försvarshögskolan

Måndag 2013-01-14

09:00 En värld i förändring
Ur ett fackligt perspektiv

9:40 Rapport från Bryssel – vart är EU på väg?
Cecilia Malmström, EU-kommissionär

11:00 Extremism och nationalism på frammarsch
Lisa Bjurwald, journalist

11:25 Extremism i Sverige: vad gör Säpo?
Anders Thornberg, generaldirektör Säkerhetspolisen + diskussion med panel bestående av Anders Lindberg, ledarskribent Aftonbladet, Daniel Poohl, VD och chefredaktör EXPO, Morgan Johansson (S), ordförande justitieutskottet, Johan Pehrson (FP ), ledamot justitieutskottet och Lisa Bjurwald

12:30 The Nordic dimension
Karin Enström (M), försvarsminister (på engelska – talet textat men inte frågorna)

12:40 NATO and Sweden: Strong Partners in Security
Anders Fogh Rasmussen, NATO:s generalsekreterare (på engelska – talet textat men inte frågorna)

13:20 Security Challenges and Future Possibilities
Urmas Paet, Estlands utrikesminister, Karin Enström och Anders Fogh Rasmussen
(på engelska – talet textat men inte frågorna)

Intervju med NATO-chefen
Kerstin Holm fick en exklusiv intervju med Anders Fogh Rasmussen

14:35 Säkerhet i vårt närområde
Torbjörn Björlund (V), ledamot Försvarsutskottet
Kerstin Lundgren (C), ledamot Utrikesutskottet

15:05 Afghanistan: säkerhet, utveckling och framtiden
(inkl. 5 min frågestund)
Henrik Landerholm, chef för den samlade svenska styrkan i Afghanistan

15:25 Framtida internationella insatser: var, varför och hur?
Erik Helmerson, ledarskribent Dagens Nyheter
Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Röda korset
Christian Holm (M), ledamot Utrikesutskottet
Lars Ohly (V), suppleant Utrikesutskottet

Relaterat