Foto: SVT

Så resonerar partierna om arbetsmarknaden

Uppdaterad
Publicerad

Ska lönekostnaderna justeras? Ska offentlig eller privat regi gälla i arbetsmarknadspolitiken? Ska kommunerna subventionera löner? Det är några frågor vi lät partierna i Uppsala län reda ut.

Samtliga frågor har skickats till alla riksdagspartiers lokala partikanlsier i Uppsala län. Vi fick svar från sex av åtta partier. Moderaterna och Miljöpartiet uteblev med svar. Så här svarade de övriga partierna. Svarskalan är fyrgradig från vänster till höger (1–4).

1. Bör lönekostnaderna justeras i ett försök att få in fler på arbetsmarknaden?

Här svarade samtliga partier ja utom Liberalerna och Miljöpartiet som svarade nej.

2. Givet ett ja på ovanstående fråga: Vem bör stå för den största delen av en sådan eventuell sänkning av lönekostnaderna?

Det offentliga (i form av skattefinansierade subventioner som gör att lönekostnaden för arbetsgivaren kan sänkas)? Eller Individen (i form av lägre lön)?

Foto: SVT

Socialdemokraterna: ”Det går inte att lagstadga om sänkta löner för en enskild grupp utan att det medför sänkta löner för breda löntagargrupper utan att det försämrar lönerna för andra grupper. Vi (...) ser positivt på parternas och regeringens etableringsjobb som gör det billigare för arbetsgivarna att anställa.”

Vänsterpartiet: ”Vänsterpartiet anser att det offentliga ska stå för sänkta lönekostnader för de grupper som av olika skäl har svårt att få jobb. Vi accepterar inte sänkta löner för vissa grupper, vilket de borgerliga partierna förespråkar. Det leder till ökad fattigdom och större klyftor i samhället. Sänkta löner riskerar dessutom att bidra till en press nedåt på lönerna för andra grupper på arbetsmarknaden.”

Sverigedemokraterna: ”Det offentliga genom omprioriteringar.”

Kristdemokraterna: ”Vi vill se ytterligare jobbskatteavdrag från statligt håll som gör det billigare att anställa fler.”

Centerpartiet: ”Centerpartiet är positiva till att genomföra lägre ingångslöner, och vi menar också att kostnaderna för att anställa bör sänkas.”

Moderaterna: ”Det är rimligt att kostnaden delas mellan det offentliga och individen i vissa fall. Exempelvis vill Alliansen införa en ny anställningsform som kombinerar jobb och praktik för unga utan gymnasieutbildning och nyanlända. Anställningsformen kallas inträdesjobb. Man får givetvis full lön för den tid man jobbar, men inte full lön eftersom man inte jobbar fullt ut. Inom ramen för inträdesjobben slopas även arbetsgivaravgiften.”

Liberalerna: ”Nej, ingångslöner och arbetsgivaravgifter för vissa mycket enkla jobb bör vara låga för att göra det lättare att få ett första jobb, men lön efter kompetens och god löneutveckling är viktig, och lönekostnader måste därför få ta plats.

Miljöpartiet: ”Lönerna ska inte sänkas; alla förtjänar en anständig lön. Viktigt särskilt att löneskillnaden mellan män och kvinnor måste bort. Viktigt främja jämställda löner och bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Kostnaderna för att anställa ska minskas genom sänkta arbetsgivaravgifter och att sjuklöneansvaret ska avskaffas för små företag.”

3. I vems regi bör den aktiva arbetsmarknadspolitiken genomföras?

Bör det offentliga, dvs Arbetsförmedlingen, eller bör privata aktörer, stå för största delen av genomförandet?

Foto: SVT

Vänsterpartiet: ”Vänsterpartiet anser att Arbetsförmedlingen ska bedrivas i offentlig regi. En sammanhållen statlig Arbetsförmedling med nationell överblick är en förutsättning för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik. Upphandlingen av tjänster via privata aktörer står idag för en stor andel av Arbetsförmedlingens budget. Vänsterpartiet anser att de privata aktörerna inom Arbetsförmedlingens verksamhet bör begränsas. ”

Socialdemokraterna: ”Arbetsförmedlingen måste bli effektivare men vi motsätter oss (...) privatiseringsexperiment med myndigheten. Privata aktörer kan vara ett viktigt komplement i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken.”

Miljöpartiet: ”Det inkluderar också kommunerna. Men det är viktigt att ta vara på privata initiativ där så är lämpligt, t ex privata aktörer (kan också vara icke-vinstdrivande sociala företag) som upphandlats för olika projekt.”

Moderaterna: ”Redan idag utförs en stor del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken av privata aktörer. Alliansen vill ersätta Arbetsförmedlingen med en vassare och smalare myndighet samt ge befintliga aktörer på arbetsmarknaden ett helhetsansvar för matchningen – aktörer som redan idag jobbar framgångsrikt med att koppla samman arbetssökande och arbetsgivare.”

Liberalerna: ”Arbetsförmedlingen bör ersättas med en ny myndighet som satsar på de grupper som behöver mest stöd för att få arbete. Fler privata aktörer behövs som kompletterar den nya myndigheten.”

Sverigedemokraterna: ”Det behöver vara någon form av samverkan mellan det privata och offentliga. Just Arbetsförmedlningen fungerar dock dåligt i sammanhanget. ”

Kristdemokraterna: ”Vi vill lägga ned Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form och låta privata aktörer sköta matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare. ”

Centerpartiet: ”Centerpartiet anser att Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form bör läggas ner. Däremot bör den myndighetsutövande delen finnas kvar för att se till att kvalitén hålls och att alla aktörer gör sitt arbete enligt lagar och regler, en kontrollmyndighet. ”

4. Det råder för närvarande en stor brist på arbetskraft inom flera yrken på den svenska arbetsmarknaden. Hur positivt inställda är partierna till arbetskraftsinvandring som ett sätt att lösa detta problem?

Foto: SVT

Vänsterpartiet: ”Vänsterpartiet har länge drivit på för att införa mer generösa regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES-området. Dagens regelverk motsvarar inte våra önskemål – det öppnar upp för utnyttjande och lönedumpning. Vänsterpartiet vill bl.a. att arbetsgivaren ska kunna visa att rekryteringen bygger på en faktisk brist på arbetskraft, att arbetserbjudandet ska vara juridiskt bindande och arbetsgivare som utnyttjar arbetskraftsinvandrare ska straffas. ”

Centerpartiet: ”Vi tycker att arbetskraftsinvandring är bra. Idag är du som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare låst till det jobb du hade när du först kom hit. Om du skulle vilja byta jobb måste din nya arbetsgivare ansöka om ett nytt arbetstillstånd för att du ska få stanna.

Vi vill ta bort kravet på att du som arbetskraftsinvandrare måste ha en koppling till ett yrke eller arbetsgivare för att få arbetstillstånd.”

Liberalerna: ”Vi tror på fri rörlighet både in och ut ur landet. Varje människa ska kunna leva och verka där i världen hon själv vill.”

Socialdemokraterna: ”Vi är positiva till arbetskraftsinvandring till yrken där det finns brist men vi vill att det ska göras prövning om det finns brist. Man ska inte ge ut arbetstillstånd för att utföra yrken där brist inte finns vilket sker idag.”

Miljöpartiet: ”Det finns idag brist på arbetskraft inom en rad områden och arbetskraftsinvandring är ett sätt, men framför allt är det viktigt att de nya svenskarna kommer in på arbetsmarknaden, genom validering av tidigare utbildning och/eller vidareutbildning.”

Moderaterna: ”Sverige har ett stort behov av högkvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandringen hjälper till att mildra de stora bristerna på specialiserad arbetskraft som finns på arbetsmarknaden idag.”

Sverigedemokraterna: ”Vi är positiva till tillfällig högkvalificerad arbetskraftsinvandring där det finns ett stort behov i samhället. I första hand ska dock arbetsmarknadens behov tillgodoses av ett fungerande utbildningssystem.”

Kristdemokraterna: ”Arbetskraftsinvandring av kompetent arbetskraft till områden som behöver personal ser vi som en nödvändig del i att möta upp behovet. ”

5. Hur positiva eller negativa är partierna till att använda kommunala medel för att anställa utsatta grupper på arbetsmarknaden med hjälp av de statliga lönesubventionerna?

Foto: SVT

Vänsterpartiet: ” – ”

Miljöpartiet: ” – ”

Socialdemokraterna: ”Att hjälpa arbetslösa till jobb är viktigt för att snabba på integrationen och minska arbetslösheten i Uppsala och vi är positiva till att använda statliga lönesubventioner i Uppsala kommun.”

Moderaterna: ”Vi ser inga hinder för att kommuner ska använda anställningsstöd. Det offentliga behöver bli bättre på att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. ”

Kristdemokraterna: ”Vi vill återinföra välfärdsjobben som gör att människor som idag befinner sig långt från arbetsmarknaden ges en möjlighet att gå från ett utanförskap till ett innanförskap i samhället.”

Centerpartiet: ”Detta anser Centerpartiet att kommunerna själva ska få bestämma. Men generellt är vi positiva till satsningar som inkluderar och tar människor närmare arbetsmarknaden. ”

Liberalerna: ”Människor behöver inte i första hand låtsasjobb, utan riktiga jobb. Vi vill ha färre anställningssubventioner och föreslår att subventionsgraden ska vara högre, ju längre en person varit arbetslös. Vi värnar stöden till personer med funktionsned­sättning.”

Sverigedemokraterna: ”Man behöver vara försiktig med subventionering då det är en form av diskriminering mot dem som ej omfattas. Svenska medborgare med konkurrensvårigheter bör dock få subventionering i de fall det är osannolikt att de kan få jobb på annat vis.”

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Val 2018 Uppsala

Mer i ämnet