Gå direkt till innehållet

Hanna Stjärne kommenterar medieutredningen

Idag överlämnade utredaren Anette Novak medieutredningens slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

SVT:s vd Hanna Stjärne.

Här kommenterar SVT:s vd Hanna Stjärne medieutredningens slutbetänkande:

- Jag är glad över att utredningen definitivt avfärdar möjligheten att överföra medel från public service till nya mediepolitiska insatser. Utredaren konstaterar att det skulle innebära en tydlig risk för försämringar för medborgarnas tillgång till oberoende kvalitativa medier.

- Det är bra att utredaren lyfter fram de internationella plattformarnas stora påverkan på mediebranschen och lyfter fram att Google redan idag har större reklamintäkter än den samlade dagspressen.

- Förra veckan presenterade SVT ett antal förslag på hur vi kan stötta svensk lokaljournalistik. Men SVT:s uppdrag är så mycket större än våra 33 lokala nyhetsredaktioner, våra riksprogram och vår utrikesjournalistik. Vi är bärande för utvecklingen av svenskt drama och film, dokumentärer och barnprogram samt har ett brett kulturuppdrag – och mycket mer. Vi har också en helt annan reglering med krav på opartiskhet, reklamfrihet, tillgänglighet och att spegla hela landet.

- Det mest otippade utredningsförslaget är ett fjärde public service-bolag. Jag ser inte det behovet. Vi har redan tre.