Gå direkt till innehållet

Högt och stabilt förtroende för SVT i SOM-undersökningen

I SOM-undersökningen, som idag presenterades av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, mäts förtroendebalansen* för olika mediers innehåll. För SVT och Sveriges Radios innehåll är förtroendebalansen + 74, och har legat på samma nivå de senaste åren.  

SVT:s vd Hanna Stjärne:

- SVT har, tillsammans med Sveriges Radio, högst förtroende av alla mediebolag, och utvecklingen över tid har varit mycket stabil, vilket är otroligt glädjande. Denna mätning står i kontrast till en annan mätning som presenterades för några veckor sedan där förtroendet för så gott som alla medieföretag sjönk. SOM-undersökningen visar att förtroendet ligger stabilt, och det är en undersökning som är byggd på ett stort urval och har en lång insamlingsperiod. Även Novus-mätningen om svenska folkets förtroende för medier under terrordådet i Stockholm visade mycket positiva siffror för SVT.

- Vi tar aldrig svenska folkets förtroende för givet, utan arbetar för att förtjäna det varje dag och i varje publicering. I en tid av polarisering och högt tonläge i samhällsdebatten kommer seriösa medier att vara omdebatterade, men de behövs mer än någonsin.

*Förtroendebalans = andel med förtroende minus andel utan förtroende bland dem med uppfattning.