Gå direkt till innehållet

SVT kommenterar public service-utredningen

Idag presenterade public service-kommittén sin utredning.

SVT:s vd Hanna Stjärne:

Public service-utredningen slår fast den ovärderliga betydelsen av public service i ett modernt digitaliserat medielandskap.  Jag är glad att utredarna konstaterar att public service är en demokratisk kollektiv nyttighet som gynnar alla i Sverige.

Det klassiska breda public service-uppdraget att informera, bilda och underhålla ligger fast och de befäster vikten av att public service ska utvecklas online, i en ny tid och på nya sätt.

Redan idag tar halva befolkningen del av SVT:s tjänster online en genomsnittlig vecka och utredningen sträcker sig mer än tio år fram i tiden.

I en tid när medieformerna konvergerar är det bra att politikerna har enats om att stärka SVT:s bevakning och understryker uppdraget att vara hela Sveriges television, samtidigt som de inser att det kräver resurser.

Den del som gör mig mest bekymrad och som jag vill lyfta fram redan nu är förslaget om ett statligt inflytande över public services utveckling genom förhandsprövningen. Det är tid för politiken att tydligt visa om de vill ha ett oberoende public service för kommande generationer. Sändningstillståndets första stycke slår fast att verksamheten ska bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som ekonomiska intressen och här går man i motsatt riktning. Man borde i förslaget bättre ha skyddat rätten för alla i Sverige att ha ett så bra och oberoende public service som möjligt.

Nu ska vi noga läsa och analysera förslagen i utredningen.