Gå direkt till innehållet

Ny företagskampanj från SVT

Med start idag lanserar SVT en ny kampanj om public services roll i det moderna medielandskapet. Den första filmen handlar om behovet av saklig journalistik.

Idag släpps den första filmen Höna av en fjäder som fokuserar på nyheter och journalistik.

- Vi är avsändare men kampanjens fokus är bredare än SVT. Med den första filmen ”Höna av en fjäder” vill vi stå upp för all god journalistik i Sverige, oavsett om den görs av public service eller privata aktörer, i en tid när journalistiken behövs som allra mest, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.

Filmen ”Höna av en fjäder” fokuserar på den stora betydelse saklig journalistik har i en värld där rykten lätt blir till sanningar, och information riskerar att förvrängas. Där gränsen mellan påstående och fakta blir alltmer diffus, och samtidens snabba digitala landskap lätt bidrar till att göra en höna av en fjäder.

Kampanjfilmen är en fiktiv historia som är dragen till sin spets, men är baserad på en verklighet som de flesta säkert känner igen - där en liten incident kan förstoras upp, misstolkas, vinklas och avsiktligt eller oavsiktligt förvrängs på vägen.

- God journalistik är att med hjälp av saklighet och opartiskhet söka att komma så nära sanningen som möjligt. Det betyder inte att journalistiken är felfri. Det är viktigare än någonsin för journalister att vara tydliga med vad som kan beläggas, och vad som är osäkert, inte minst vid händelseutvecklingar i realtid. Lika viktigt är att vara transparent och redovisa hur man kommit fram till något, hur urval gjorts och intervjupersoner valts ut, säger Hanna Stjärne.

Kampanjen är start på en långsiktig satsning kring att belysa SVT:s roll i det moderna Sverige, och kommer följas upp med ytterligare filmer under hösten.

Läs mer i Hanna Stjärnes blogg