Gå direkt till innehållet

Stärkt fokus på SVT:s digitala tjänster

För att samla och stärka SVT:s fokus på de digitala tjänsterna flyttar SVTi organisatoriskt och får Jan Helin som chef. Jan Helin får linjeansvar för SVTi vid sidan av sitt arbete som programdirektör, med uppdrag att bland annat öka tempot i den digitala tjänsteutvecklingen. Allmän-tv blir en renodlad egen division, under ledning av Maria Groop Russel.

Jan Helin, programdirektör. Foto: Janne Danielsson/SVT

- Det är dags för nästa steg i utvecklingen av SVT:s digitala tjänster. Med förändringen kan vi sätta ännu större fokus på de digitala tjänsterna och öka utvecklingstakten, säger vd Hanna Stjärne. Genom att knyta utvecklingen av våra digitala tjänster närmare de övergripande diskussionerna om utbudet får vi kortare beslutsvägar och snabbare processer. 

SVT kommer att ha större fokus på utvecklingen av de digitala tjänsterna de kommande åren. Det innebär att dessa frågor får större plats på företagsledningens agenda framöver och att Hanna Stjärne med anledning av detta också fattat beslut om några förändringar. Den digitala tjänsteutvecklingen kommer inte längre att ingå i prioprocessen utan styras genom utbudsstrategi, produktstrategi och de övergripande diskussionerna mellan programdirektörerna. Jan Helin får samlat ansvar för SVT:s digitala tjänsteutveckling och blir chef för SVTi:

- I mitt nya uppdrag ingår att leda och utveckla SVTi. Tillsammans med medarbetarna ska vi öka utvecklingstakten för de digitala plattformarna. Jag är väldigt glad för att få detta förtroende och ser fram emot att börja arbeta med SVTi inom kort, säger Jan Helin.

Utvecklingen av SVT:s digitala tjänster har organiserats på olika sätt på SVT genom åren. SVTi byggdes upp under ledning av Lena Glaser och de senaste åren har Maria Groop Russel lett avdelningen, först som egen division sedan tillsammans med Allmän-tv. Nu kommer hon att fortsätta som divisionschef för Allmän-tv, med ett renodlat fokus på att utveckla och producera framtida utbud för både online och broadcast, både internt och tillsammans med produktionsbolag.

- Under Maria Groop Russels chefskap har SVTi tagit SVT:s digitala tjänster till en ny nivå och avdelningens innovationskraft har stärkts. De senaste åren har också samarbetet mellan SVTi, Allmän-tv, nyheterna och tekniken ökat vilket har gynnat leveransen till publiken. Med det som bas är det nu läge att ta nästa utvecklingssteg, säger Hanna Stjärne.

SVTi flyttar organisatoriskt från Allmän-tv till Jan Helin i sin nuvarande form. Det innebär att chefer och medarbetare på SVTi fortsätter i nuvarande roller tills vidare.

Nya organisationen gäller från 1 december 2017.