Gå direkt till innehållet

SVT:s remissvar på public service-utredningen

SVT:s vd Hanna Stjärne kommenterar remissvaret.

SVT lämnar i dag remissvar på den parlamentariska public service-utredningen. Remissvaret i sin helhet finns bifogat nedan.

- Vi har i vårt remissvar lyft fram att flera av utredningens förslag skapar förutsättningar för ett modernare och bättre public service. Det gäller bland annat förslagen om att stärka public services uppdrag online och det utökade uppdraget att spegla hela landet för nyhetsverksamheten och ökade resurser för detta. Ett fortsatt brett uppdrag är nödvändigt för att SVT ska kunna verka som en sammanhållande kraft i samhället och det är bra att utredningen bejakar det, säger SVT:s vd Hanna Stjärne.  

Utredningen har flera förslag som syftar till att reglera relationen mellan public service och kommersiella medier, till exempel genom en skärpt förhandsprövning.

- Jag är övertygad om att de samtal och den dialog som redan pågår mellan kommersiella medier och public service är en bättre väg att gå än ökad statlig styrning och ingrepp i den publicistiska friheten. Vi tycker att systemet med förhandsprövning bör avskaffas. Den riskerar vårt politiska oberoende eftersom den ger regeringen makten att bestämma vilka tjänster SVT ska starta och hur de ska utformas, säger Hanna Stjärne.

I denna bloggpost finns de viktigaste delarna ur SVT:s remissvar

SVT:s remissvar i sin helhet