Gå direkt till innehållet

Talande text i SVT:s kanaler

SVT är till för alla och tillgänglighet är viktigt för oss. I vårt sändningstillstånd finns tydliga krav på att vårt uppdrag ska omfatta alla människor. Alla ska kunna ta till sig vårt utbud.

För de som har nedsatt syn eller läsförmåga erbjuder vi uppläst text. Det är en teknisk tjänst där en syntetisk röst läser upp översättningstexten samtidigt med textningen i SVT:s samtliga kanaler i marknätet. Fram till 10 april har SVT haft särskilda kanalplatser i det digitala marknätet för tjänsten, men nu kan man få uppläst text via respektive kanal genom att aktivera "Ljudbeskrivning" i sin tv.