Gå direkt till innehållet

Tre nya nyhetschefer stärker ledningsstrukturen för SVT:s lokala nyheter och minoriteter.

Lokala nyheter och minoriteters ledningsstruktur är komplett. Nu ansluter Ingvar Näslund som Nyhetschef Nord och ansvarig utgivare för Sverige idag och Sofia Taavitsainen som Nyhetschef Stockholm med ansvar för minoriteter samt chef och utgivare för SVT:s Finska program och nyheter. Margaretha Eriksson fortsätter i en ny roll som Nyhetschef Öst.

Ingvar Näslund (foto: Eva Gerhardsson/VK), Sofia Taavitsainen (foto: Micke Grönberg/ Sveriges Radio), Margaretha Eriksson (foto: privat)

- Det känns helt fantastiskt att kunna rekrytera några av landets främsta publicister och mest erfarna ledare till SVT:s Lokala Nyheter och Minoriteter, säger Christina Ågren, Programchef. När samhället polariseras, journalistiken ifrågasätts och mediekonsumtionen blir alltmer individualiserad ställs allt högre krav på oss som public service och vi behöver ständigt omdefiniera vår roll som nyhetsleverantör. Med den här ledningsgruppen för lokala och minoriteter kommer SVT Nyheter att stå väl rustade för att möta såväl dagens som framtidens strategiska utmaningar.

Ingvar Näslund, idag chefredaktör på Västerbottenskuriren i Umeå, en av landets mest framgångsrika lokala tidningar digitalt, blir Nyhetschef Nord och ansvarig utgivare för Sverige idag.

- Efter att ha vuxit upp med SVT, konkurrerat med dem och nu getts chansen att jobba där så känns det givetvis ovant men framförallt spännande och engagerande. Det råder heller ingen tvekan om betydelsen av stark journalistik från SVT och andra ansvarstagande medier, för samhället i stort. Det ser vi bevis på varje dag, både nationellt och lokalt, och det är ett givet mål för mig att bidra till att SVT fortsätter utveckla den, säger Ingvar Näslund. 

Sofia Taavitsainen, idag områdeschef för Område Sisu och Romano samt kanalchef för Sisuradio på Sveriges Radio, blir Nyhetschef Stockholm med utvecklingsansvar för minoriteter samt chef och utgivare för SVT:s Finska program och nyheter.

- Jag är så glad för möjligheten att få vara med och utveckla både den lokala- och minoritetsjournalistiken på SVT. På Sveriges Radio har vi lyckats få till många fina samarbeten över redaktionsgränserna där olika perspektiv möts och skapar en mer komplett bild av verkligheten. TV, kanske ännu mer än radio, har fått känna av publikens förändrade medievanor och konkurrensen från stora internationella aktörer. Att tänka nytt kring nyheter och rörlig bild just här och just nu känns otroligt spännande, säger Sofia Taavitsainen.

Margaretha Eriksson, idag tf Nyhetschef Öst, tidigare Nyhetschef riksnyheterna, fortsätter i en ny roll som Nyhetschef Öst, med ett övergripande ansvar för koordineringen mellan riksnyheter och lokala nyheter på kort och lång sikt.

- Det känns fantastiskt roligt och hedrande att få vara med och utveckla SVT:s viktiga uppdrag att värna demokratin och säkra att hela Sverige granskas och bevakas, säger Margaretha Eriksson Nyhetschef Öst.

Margaretha Eriksson tillträder formellt 1 september, Sofia Taavitsainen 24 oktober och Ingvar Näslund 1 januari 2018.

Sedan tidigare är det klart att Johan Everljung blir Nyhetschef online, Lena-Marie Nilsson Nyhetschef broadcast, Carolina Källestål Nyhetschef Sydväst och Anna Werkström Olsson som Administrativ chef.