Afghan residents look at victim's footwear hanging on barbed wire outside the Imam Zaman Shiite mosque the day after a suicide attack during Friday evening prayers, in Kabul on October 21, 2017. A strong smell of blood and flesh permeated the Imam Zaman mosque in Kabul on October 21 hours after dozens of Shiite worshippers were slaughtered by a suicide bomber during evening prayers. Broken glass and dust covered the red carpet, soaked in the blood of the men, women and children who had been praying on Friday when the attacker blew himself up, causing carnage in the cavernous prayer hall. / AFP PHOTO / WAKIL KOHSAR
Kabul, Afghanistan, 21 oktober 2017. Ett av offrens sko på taggtråd efter ett självmordsattentat. Foto: AFP PHOTO / Wakil Kohsar
Debattinlägg

”Kunskapen om Afghanistan är för låg”

Opinion ·

”Vi anser att det behövs utbildning av fler specialister i afghansk historia, kultur, traditioner, samhällsfrågor, folkgrupper, politik, nyckelpersoner och geografi. Stoppa utvisningarna nu, utöka kunskapen och gör sedan en ny bedömning”, skriver Marzieh Amiri och Robin Sääsk.

Om debattörerna

Marzieh Amiri
Statsvetare från Afghanistan
Robin Sääsk
Före detta underrättelseofficer med erfarenhet av två missioner i Afghanistan

Åsikterna i inlägget är debattörernas egna.

I SVT Uppdrag gransknings reportage om utvisningarna till Afghanistan säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik att de inte skickar människor till döden på grund av allt de gör i frågan, med landinformation och när de tittar på de rättsliga bedömningarna.

LÄS MER: Livet efter utvisningarna

Ändå gör Migrationsverket fortfarande felbedömningar. Ett tydligt exempel är fallet med de två bröderna där den ene brodern, svårt synskadade Hassan, tog sitt liv.

LÄS MER: Uppdrag granskning i Afghanistan: Livet efter utvisningarna

Lagen är väldigt strikt, men i botten ligger ändå en tolkning av migrationsverket som baserar sig på kunskapen om Afghanistan.

Vi anser att det behövs utbildning av fler specialister i afghansk historia, kultur, traditioner, samhällsfrågor, folkgrupper, politik, nyckelpersoner och geografi.

Att detta sker är mycket viktigt då utsatta kvinnor, personer ur förföljda minoritetsgrupper som hazarer, HBTQ-personer, religiöst oliktänkande och ateister riskerar att utvisas med stor fara för eget liv.

På grund av osäkerheten är psykisk ohälsa också ett stort problem.

Den amerikanska underrättelsemyndigheten bedömer att situationen i Afghanistan kommer att utvecklas till fördel för våldsverkarna i landet om inget görs på ett väldigt annorlunda sätt.

Många som var för unga för att utvisas när de kom till Sverige har också nu hunnit bli 18 och riskerar utvisning.

Antalet personer som väljer att ta sina egna liv blir större och desto fler människor som utvisas med överhängande risk för eget liv desto mer svärtas Sveriges bild som en humanitär stormakt.

Vi har sex förslag till förbättringar.

 1. Stoppa utvisningarna omedelbart på grund av bristande information.
   
 2. Migrationsverkets generaldirektör samt rättschef behöver ökade kunskaper om Afghanistan. Detsamma gäller för migrationsdomstolen.
   
 3. Migrationsministern borde utlysa experttjänster för att specialisera sig i afghanska frågor. Detta ser vi som en nyckel till en mer effektiv migrationspolitik. Specialistkunskap är något som även med fördel kan utökas på EU-nivå.
   
 4. Ompröva alla avslagna asylansökningar av personer med afghanskt medborgarskap.
   
 5. Informera barn om asylprocessen och asylrätt på ett enkelt och lättförståeligt sätt och klargör vad som är godtagbara asylskäl.
   
 6. Migrationsverket bör använda tolkar som har god kunskap i den asylsökandes språk, kan de termer och begrepp som används inom asylfrågor. Kontroll borde ske för att fastslå om en asylsökande talar persiska eller dari. Det finns annars en stor risk att meddelanden förvanskas mellan asylsökande och tjänsteman.

Med mer uppdaterad statistik om konflikten inklusive de senaste veckornas och dagarnas attacker så kan konflikten i Afghanistan likställas med kriget i Syrien när det gäller risk för enskild person.

Stoppa utvisningarna nu, utöka kunskapen och gör sedan en ny bedömning.

-----------------

Den 26 oktober klockan 22 sänds Opinion live i SVT1 med Belinda Olsson som programledare.

Utvisningarna till Afghanistan engagerar och väcker känslor. Ska de stoppas? Och hur rättssäkra är utredningarna?

I studion Esmat Hasani som fått uppehållstilllstånd efter sin brors självmord, Fatemeh Khavari, Ung i Sverige, Fredrik Bengtsson, kommunikationschef på Migrationsverket, Hanif Bali (M), riksdagsledamot, och Per Gahrton (MP), tidigare riksdagsledamot och EU-parlamentariker.

Om SVT Opinion

Debattinlägget ovan är från SVT Opinion. Innehållet är debattörens egen uppfattning – inte SVT:s.